Studia I stopnia

Resocjalizacja

Już od 300 zł za miesiąc

Specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to kierunek gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych. Funkcjonariuszom i pracownikom służb mundurowych, placówek socjoterapeutycznych, poradni pedagogicznych i ośrodków wychowawczo-resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym  z wykonywanym zawodem.

Zdobywane uprawnienia