Studia I stopnia

Praca Socjalna

Już od 310 zł za miesiąc

Studia na kierunku Praca Socjalna przygotowują pracownika społecznego zaufania, specjalizującego się w szeroko rozumianej pomocy społecznej. Student zdobywa wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, ekonomii i prawa w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej, a także kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z jednostkami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie, z powodów ekonomicznych (bieda, bezrobocie), społecznych (dysfunkcja wychowawcza, niezaradność życiowa, patologie społeczne, samotność), zdrowotnych (uzależnienia, niepełnosprawność, starość). 

Specjalności

 • Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie
 • Asystent rodziny
 • NOWOŚĆ – Interwencja kryzysowa (wsparcie jednostek i grup znajdujących się w kryzysie, np.: przemoc domowa, bezrobocie, bezdomność, zdarzenia traumatyczne, rodzina dysfunkcyjna, przesiedlona, wielokulturowa.)
 • NOWOŚĆ – Asystent osoby zależnej (wsparcie jednostek zależnych z powodu, np.: choroby/ niepełnosprawności, uzależnienia, wieku, dysfunkcji społecznej, bariery kulturowej)
 • NOWOŚĆ - Mediator rodzinny (jedyna uczelnia na terenie Łodzi, która daje możliwość uzyskania wpisu do Rejestru Sądowego Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym)

Dlaczego warto?

 • Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE
 • Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zachodzących zmian w polityce społecznej krajów UE, co daje możliwość zatrudnienia w wielu obszarach pomocy społecznej
 • Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie praktyczne
 • Możliwość uzyskania kompetencji do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów wsparcia imigrantów w procesie asymilacji społecznej oraz rodzin wielokulturowych
 • Możliwość uzyskania wpisu do Rejestru Sądowego Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym NOWOŚĆ!

   

Wykładowcy-praktycy

 • dr Edyta Weigel
 • mgr Monika Kwiecińska – Bukowiec
 • mgr Agnieszka Frączek
 • mgr Małgorzata Nowastowska

Partnerzy kierunku

Współpraca z poniższymi partnerami zewnętrznymi dotyczy możliwości odbywania praktyk studenckich, jak również przeprowadzania ćwiczeń i warsztatów. Są wśród nich:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach,
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie,
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie,
 • Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii,
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie,
 • Punkt Pomocy Charytatywnej Archidiecezji Łódzkiej,
 • Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji,
 • Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST,
 • Instytut Psychoedukacji i Coachingu w Bełchatowie.