Studia I stopnia

Praca Socjalna

Już od 310 zł za miesiąc

Absolwent kierunku Praca socjalna jest przygotowany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w:

 • Instytucjach pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR),
 • Placówkach pomocy społecznej (DPS, placówki wsparcia dziennego),
 • Powiatowych urzędach pracy,
 • Warsztatach terapii zajęciowej,
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • Organizacjach pomocowych,
 • Pogotowiach opiekuńczych,
 • Hospicjach,
 • Placówkach udzielających pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w kryzysie,
 • Placówkach i instytucjach działających na rzecz imigrantów i rodzin wielokulturowych,
 • Organach samorządu terytorialnego,
 • Placówkach ochrony zdrowia,
 • Instytucje pozarządowe,
 • Działalność prywatna (praktyka własna),
 • Sąd cywilny i rodzinny,
 • Stowarzyszenia i fundacje,
 • Korporacje zawodowe,
 • Ośrodki prowadzące mediacje.

Zdobywane uprawnienia

Dyplom ukończenia studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego we wszystkich obszarach pomocy społecznej. Ponadto przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, w celu uzyskania certyfikatu:

 • superwizora pracy socjalnej,
 • mediatora w sytuacjach wymagających interwencji pracownika socjalnego,
 • kuratora sądowego,
 • mediator stały przy Sądzie Okręgowym.