Co po studiach?

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w: