Co po studiach?

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.