Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 300 zł za miesiąc

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.