O kierunku

Kierunek Pedagogika specjalna skierowany jest do wszystkich zainteresowanych wychowaniem, kształceniem i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością oraz osób o rozwoju odbiegającym od normy we wszystkich fazach życia. Program studiów łączy podejście humanistyczne oraz społeczne, uwzględnia aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji.

Specjalizacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w dwóch ścieżkach.

 • Pierwsza ze ścieżek zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. umożliwia absolwentowi uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela w ramach pierwszego etapu edukacyjnego w szkole podstawowej i w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Druga ścieżka daje z kolei uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowuje do realizacji zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja specjalna i terapia autyzmu NOWOŚĆ!

 • Ukierunkowana jest na kształcenie nauczycieli pedagogów specjalnych do wspierania edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej posiadających jednocześnie kompetencje do pracy z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu na etapie przedszkola i szkoły podstawowej oraz do przedszkola specjalnego i klas I- III szkoły podstawowej specjalnej.

Dlaczego warto?

 • Kierunek uwzględnia wszystkie wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do profilu praktycznego
 • Kierunek umożliwia zdobycie unikatowych, szerokich kompetencji
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio;
 • Kadra złożona z wybitnych specjalistów w dziedzinie pedagogiki specjalnej
 • Studenci uczestniczą w warsztatach umiejętności pedagoga, uczą się też w jaki sposób budować własną karierę.

Wykładowcy-praktycy

 

 • prof. dr hab. Iwona Chrzanowska – pedagog wczesnoszkolny, specjalny, autorka najnowszego ponad siedmiuset stronicowego podręcznika z zakresu pedagogiki specjalnej, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, 2015
 • dr hab. Beata Jachimczak – pedagog wczesnoszkolny, specjalny, z trzynastoletnim stażem nauczycielskim w edukacji integracyjnej, twórczyni jednego z pierwszych oddziałów kształcenia integracyjnego w Łodzi
 • dr Magdalena Olempska-Wysocka – surdopedagog, logopeda, psycholog, terapeuta w poradni specjalistycznej.

Partnerzy kierunku

W ramach kierunku Pedagogika specjalna w trakcie opracowywania założeń kierunku wykorzystywane były doświadczenia praktyków zatrudnionych w instytucjach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Współpraca ta będzie kontynuowana  w trakcie organizacji procesu kształcenia w Uczelni poprzez aktywny udział praktyków  w realizacji praktyk pedagogicznych, wizyt studyjnych, warsztatów, wykonywania projektów edukacyjnych.