Studia I stopnia

Optyka okularowa

Nowość! Już od 580 zł za miesiąc

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Fizyka
 • Matematyka
 • Technologia informacyjna
 • Biologia ogólna
 • Chemia ogólna
 • Optyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Histologia i cytologia
 • Optyka fizjologiczna
 • Biochemia
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Biologia układu wzrokowego 
 • Optyka okularowa
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu wzroku
 • Procedury badań refrakcji 
 • Podstawy biofizyki
 • Podstawy percepcji wzrokowej 
 • Słabowidzenie i pomoce wzrokowe
 • Badanie refrakcji 
 • Soczewki kontaktowe 
 • Laboratorium optyki okularowej

Przedmioty do wyboru:

 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy nauk o zdrowiu
 • Podstawy etyki
 • Podstawy filozofii
 • Epidemiologia z elementami bakteriologii
 • Polityka społeczna i zabezpieczenia społeczne
 • Socjologia ogólna
 • Psychologia ogólna
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Prawo własności przemysłowej
 • Przedsiębiorczość 
 • Zarządzanie MSP
 • Marketing w sektorze usług zdrowotnych
 • Logistyka w ochronie zdrowia
 • Metodologia badań z biostatystyką 
 • Metody badawcze w naukach o zdrowiu
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Formy opieki zdrowotnej
 • Międzynarodowa problematyka zdrowia
 • Psychologia zdrowia 
 • Psychologia sprzedaży
 • Lektorat języka obcego