Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia

Program studiów obejmuje głównie przedmioty z zakresu:

  • dziennikarstwa nowomedialnego
  • nauczania praktycznego (warsztatów dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, warsztatów pisarskich, warsztatów PR)
  • teorii dziennikarstwa, komunikacji społecznej i PR

Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów humanistycznych: psychologia, socjologia, kultura języka, nauki o komunikowaniu. Kształcenie obejmuje przedmioty związane z dziennikarstwem i Public Relations – m.in. dziennikarstwo internetowe, medioznawstwo, gatunki dziennikarskie, retoryka dziennikarska, dziennikarskie źródła informacji, marketing i reklama, prawo prasowe, kreowanie wizerunku medialnego, rzecznictwo prasowe. Ćwiczenia i warsztaty umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych dla dziennikarza nowomedialnego oraz specjalisty z zakresu PR.

Zajęcia praktyczne i inne formy aktywności poza zajęciowej

Cechą wyróżniającą studia jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe oraz zaangażowanie aktywnych zawodowo dziennikarzy i specjalistów PR. Zajęcia praktyczne, które dominują w programie proponowanych studiów to warsztaty m.in. z:

  • dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego, które prowadzą zawodowi dziennikarze
  • warsztaty z PR, Kreowania wizerunku, Negocjacji i mediacji, Rzecznictwa prasowego, które prowadzą specjaliści od komunikowania społecznego i public relations

Zajęcia praktyczne odbywają się w SAN oraz w redakcjach mediów partnerskich uczelni i instytucjach współpracujących z Akademią. Studenci mają także możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, ale także doskonalenia umiejętności praktycznych w czasie warsztatów prowadzonych przez zaproszonych dziennikarzy i PR-owców, w trakcie wyjazdów zagranicznych m.in. do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu.