Powrót

Informacje praktyczne

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Rodzaj studiów: studia I stopnia
  • Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
  • Uzyskany dyplom: licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej
  • Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Tomasz Jermalonek - tjermalonek@san.edu.pl

Zasady rekrutacji

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny do wypełnienia on-line
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.