Studia I stopnia

Logistyka

Już od 320 zł za miesiąc

Logistyka – studia I stopnia:

Zajęcia ogólnouczelniane:

 • Język obcy (do wyboru)
 • Filozofia / Etyka
 • Psychologia / Socjologia
 • Przedsiębiorczość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Technologie informacyjne / Oprogramowanie użytkowe
 • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych:

 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Marketing
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Badania i analizy rynku
 • Współczesna logistyka
 • Obsługa klienta w systemach logistycznych
 • Organizacja i ekonomika transportu
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Motywowanie i kierowanie zespołami w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Transport i spedycja w handlu krajowym i zagranicznym
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ekologistyka i logistyka zwrotna
 • Proseminarium

Moduł przedmiotów do wyboru:

 • Giełdy transportowe / Platformy sprzedażowe
 • Gospodarka magazynowa / Zarządzanie magazynem
 • Gospodarka elektroniczna / Systemy informatyczne w transporcie (Speed i SAP)
 • Dobre praktyki w logistyce / Optymalizacja w logistyce
 • Rachunkowość w transporcie / Controlling w logistyce
 • Bezpieczeństwo w transporcie / Logistyka sytuacji kryzysowych

Specjalność Logistyka handlu i dystrybucji:

 • Komunikacja biznesowa w logistyce
 • Informatyzacja procesów dystrybucji
 • Opakowania w logistyce
 • Usługi logistyczne dla e-biznesu
 • Strategie logistyczne
 • Technologie usług magazynowych
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych
 • Logistyka on-line

Specjalność Transport-Spedycja-Logistyka:

 • Transport w systemach logistycznych
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych
 • Prawo transportowe
 • Telematyka w transporcie
 • Transport ładunków
 • Spedycja i procedury celne
 • Logistyka miejska
 • Ubezpieczenia w transporcie

Specjalność Koordynator informacji logistycznej:

 • Zintegrowane planowanie w łańcuchach dostaw
 • Nowe modele komunikacji w logistyce
 • Cyfryzacja w logistyce
 • Przedsiębiorczość w działalności logistycznej
 • Systemy baz danych w logistyce
 • Informatyka stosowana
 • Systemy transakcyjne w logistyce
 • Bezpieczeństwo informacji w logistyce

Specjalność Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych:

 • Zintegrowane zarządzanie w produkcji
 • Technologie utrzymania ruchu
 • Lean manufacturing
 • Systemy transportu wewnętrznego
 • Systemy produkcyjne
 • Rachunek kosztów działań
 • Audyt w zarządzaniu jakością
 • Zarządzanie jakością w oparciu o TQM w logistyce

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.