Już od 340 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Logistyka skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Kierunek Logistyka zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem kierunku Logistyka

dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN
e-mail: pmorawski@san.edu.plhttp://www.pmorawski.spoleczna.pl

 

Specjalności

Student w ramach kierunku Logistyka po I roku studiów ma możliwość wyboru ścieżki specjalnościowej kwalifikującej do wykonywania zawodu:

Dlaczego warto?

 • INNOWACYJNOŚĆ
 • TECHNOLOGIA
 • PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO LOGISTYKI W TRZECH KROKACH

Bez wątpienia Logistyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Oferowane przez nas ścieżki do wyboru:

 • Specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji,
 • Specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych,
 • Specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością,
 • Specjalista ds. wsparcia teleinformatycznego w logistyce,
 • Koordynator Pojazdów Autonomicznych

są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców na specjalistów w zakresie zarządzania logistycznego. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne , gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.

 • UCZYMY PRAKTYCZNIE
  Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.
 • UCZĄ PRAKTYCY
  Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej.
 • PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI
  Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.
 • Kierunek zapewnia praktyczne metody kształcenia opracowane na potrzeby rynku pracy
 • Możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki przygotowującej specjalistów Logistyki
 • Co najmniej 50% zajęć z praktykami
 • Szeroka współpraca z firmami logistycznymi w zakresie przygotowania przyszłych specjalistów
 • Możliwość przygotowania do certyfikacji zawodowej
 • Program kształcenia wykorzystuje nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Nasze motto to: „uczymy praktycznie, uczą praktycy, praktykujemy z pracodawcami"

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Natalia Czuchraj - badacz procesów logistycznych
 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek - audytor oraz architekt systemów zarządzania jakością w oparciu o TQM i ISO (Europa, Ameryka Południowa, Kanada oraz USA)
 • dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN - specjalista ds. wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych
 • dr inż. Danuta Janczewska - wieloletni dyrektor branży produkcji cukierniczej (w stanie spoczynku), specjalista systemów planowania produkcji i logistyki zaopatrzenia
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, prof. SAN - analityk rynku dystrybucji oraz wirtualizacji procesów sprzedaży
 • mgr inż. Monika Wypych-Popiołek - przedsiębiorca, trener, ekspert w dziedzinie zakupów
 • mgr inż. Paweł Bukowski - specjalista systemów informatycznych zarządzania, trener
 • mgr inż. Grzegorz Mazurkiewicz - prawnik, logistyk, manager w firmie spedycyjno-transportowej oraz agencji celnej
 • mgr Mariusz Migała - specjalista procesów transportu i spedycji
 • mgr inż. Łukasz Mielczarek - programista, integrator, trener Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • mgr inż. Łukasz Klimczak - konsultant systemów klasy ERP oraz projektant procesów biznesowych

Partnerzy kierunku

Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem przesyłek i logistyką, działające w segmencie międzynarodowych i krajowych przesyłek kurierskich. Ma ona zasięg ogólnoświatowy i posiada oddziały w ponad 220 krajach na świecie, także w Polsce

Firma z 27-letnim doświadczeniem na rynku europejskim, specjalizująca się w transporcie drogowym oraz usługach logistycznych, świadczy usługi w zakresie przewozu całopojazdowego oraz częściowego na terenie Europy. 

Partnerem strategicznym kierunku i specjalności Specjalista ds. wsparcia systemów teleinformatycznych w logistyce jest firma MSPOS Sp. z o.o. MSPOS to przedsiębiorstwo o prawie 30 letniej historii i ugruntowanej pozycji na europejskim rynku teleinformatycznym zajmujące się wdrożeniami i serwisowaniem systemów usprawniających szeroko rozumiane procesy zarządzania przedsiębiorstwem. MSPOS to także złoty partner wdrożeniowy Microsoft.


Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę 05 czerwca 2019 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze strony SAN umowę podpisał prof. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wspierany przez pracowników Katedry Gospodarki Elektronicznej SAN w Łodzi, czytaj więcej …

Mediateka