Studia I stopnia

Logistyka

Już od 320 zł za miesiąc

Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Po ukończeniu studiów możesz zostać:

 • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
 • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
 • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych
 • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
 • kierownikiem centrum magazynowania i dystrybucji
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
 • specjalistą ds. obsługi klienta
 • specjalistą ds. handlu elektronicznego
 • doradcą biznesowym w zakresie logistyki

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka można kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie, na specjalności Logistyka w Zarządzaniu.

Zdobywane uprawnienia

 • w ramach prowadzonych przedmiotów w toku studiów na kierunku „logistyka”, studenci są przygotowywani do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. W szczególności studenci SAN mogą ubiegać się o zwolnienie z części testu pisemnego z zakresu objętego programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Treści wymagane na teście, realizowane są m.in. na przedmiotach: Organizacja i ekonomika transportu, Transport i spedycja w handlu krajowym i zagranicznym, Giełdy transportowe, Rachunkowość w transporcie, Bezpieczeństwo w transporcie, Prawo transportowe, Transport ładunków oraz Ubezpieczenia w transporcie.
 • studenci specjalności „Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych” otrzymują certyfikat w zakresie zarządzania jakością w logistyce wydawany przez Dekra Certification - firmę certyfikującą i audytującą systemy zarządzania, wyroby, rozwój personelu oraz inspekcją i nadzorem technicznym, rzeczoznawstwem i nadzorem inwestycyjnym.
 • studenci specjalności „Koordynator informacji logistycznej” są przygotowywani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego „Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations”, który jest rozpoznawalnym na rynku potwierdzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie konfiguracji i wykorzystania zintegrowanych systemów klasy ERP. W toku studiów prowadzone są przedmioty w formie zbliżonej do szkoleń pozwalających na zdobycie certyfikatu, są to: Systemy informatyczne w logistyce, Systemy baz danych w logistyce oraz Systemy transakcyjne w logistyce.