Nowość!

Studia na kierunku Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki - transporcie. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form przedsiębiorczości, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów transportowych.

Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie rodzime firmy stały się potęgą w branży transportowej, która od pewnego czasu napotyka dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój. Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. Uważa się, że docelowo problem może rozwiązać zastosowanie pojazdów autonomicznych na szerszą skalę.

Kierunek Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych daje możliwość znalezienia zatrudnienia w branży transportowej, która już teraz wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Program studiów został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży transportowej.

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics.

Specjalności

Student w ramach kierunku Logistyka będzie realizował specjalność Koordynator Pojazdów Autonomicznych.

Dlaczego warto?

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny.

 • Program przygotowany na potrzeby rynku pracy
 • Wykorzystanie innowacyjnych systemów informatycznych (Speed, SAP, Giełdy transportowe)
 • Ścisła współpraca z partnerami strategicznymi – LINK Sp. z o.o. i VOLVO Trucks Poland
 • Możliwość przygotowania do Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika
 • Nasze motto to: „uczymy praktycznie, uczą praktycy, praktykujemy z pracodawcami"
Innowacyjność

Bez wątpienia Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

Technologie

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne, gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy. 

Praktyczne podejście do logistyki
 1. UCZYMY PRAKTYCZNIE

Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość przygotowania się do egzaminu „Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations”. Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.

 1. UCZĄ PRAKTYCY

Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej. Część zajęć z toku studiów na kierunku Logistyka - Koordynator Informacji Logistycznej jest prowadzona przez specjalistów z firmy MSPOS Sp. z o.o (Złoty Partner Wdrożeniowy Microsoft), która jest partnerem specjalności.

 1. PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI

Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.

Wykładowcy-praktycy

 • dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN - specjalista ds wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych
 • mgr Grzegorz Mazurkiewicz - prawnik, logistyk, manager w firmie spedycyjno-transportowej oraz agencji celnej
 • Adrian Wilisz - posiada wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL
 • mgr inż. Paweł Bukowski - specjalista systemów informatycznych zarządzania, trener
 • mgr inż. Łukasz Mielczarek - programista, integrator, trener Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • dr Marek Krawiec - specjalista psychologii biznesu
 • dr Małgorzata Olszewska - wieloletni praktyk w zakresie ubezpieczeń, dyrektor oddziału zakładu ubezpieczeń


Zajęcia prowadzone przez specjalistów z firmy LINK Sp. z o.o. i Volvo Trucks Poland.


Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę 05 czerwca 2019 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze strony SAN umowę podpisał prof. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wspierany przez pracowników Katedry Gospodarki Elektronicznej SAN w Łodzi, czytaj więcej …