Studia I stopnia

Koordynator Pojazdów Autonomicznych*

Nowość!

Kontakt

dr inż. Paweł Morawskipmorawski@spoleczna.pl (Społeczna Akademia Nauk)
Adrian Wiliszawilisz@san.edu.pl (LINK Sp. z o.o.)