Nowość! 

Studia na kierunku Logistyka - Koordynator Informacji Logistycznej skierowane są do osób, które chcą nabyć wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w Logistyce. To studia interdyscyplinarne łączące dwie dynamicznie rozwijające się branże: logistyczną i informatyczną. Absolwenci w przyszłości będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie wykorzystywane są powszechnie systemy ICT oraz w przedsiębiorstwach IT, które coraz częściej kierują swoją ofertę do branży logistycznej.

W ramach nowej specjalności główny nacisk położony będzie na kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajanie tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć praktycznych studenci poznają także innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych.

Polska sukcesywnie staje się europejskim liderem w oferowaniu i świadczeniu usług logistycznych i teleinformatycznych. Dlatego studia w takim obszarze dają wręcz nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego, gdyż program studiów został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży logistycznej i informatycznej.

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics.

Specjalności

Student w ramach kierunku Logistyka będzie realizował specjalność Koordynator Informacji Logistycznej.

Dlaczego warto?

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży logistycznej i informatycznej, zmieniającym się uwarunkowaniom prawnym w zakresie wykorzystania chmury obliczeniowej oraz permanentnemu brakowi specjalistów w branżach informatycznej i logistycznej stworzyła innowacyjny program edukacyjny.

 • Program przygotowany na potrzeby rynku pracy
 • Wykorzystanie innowacyjnych systemów informatycznych w zakresie logistyki
 • Ścisła współpraca z partnerami strategicznymi – MSPOS Sp. z o.o. oraz Microsoft
 • Możliwość przygotowania do egzaminu certyfikującego „Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations”
 • Nasze motto to: „uczymy praktycznie, uczą praktycy, praktykujemy z pracodawcami"
Innowacyjność

Bez wątpienia Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

Technologie

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne, gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy. 

Praktyczne podejście do logistyki
 1. UCZYMY PRAKTYCZNIE

Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość przygotowania się do egzaminu „Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations”. Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.

 1. UCZĄ PRAKTYCY

Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej. Część zajęć z toku studiów na kierunku Logistyka - Koordynator Informacji Logistycznej jest prowadzona przez specjalistów z firmy MSPOS Sp. z o.o (Złoty Partner Wdrożeniowy Microsoft), która jest partnerem specjalności.

 1. PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI

Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.

Wykładowcy-praktycy

 • dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN - specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych oraz usług dodanych
 • mgr inż. Marcin Maciejewski - konsultant ds. wdrożeń systemów informatycznych (firma MSPOS)
 • mgr Grzegorz Mazurkiewicz - prawnik, logistyk, manager w firmie spedycyjno-transportowej oraz agencji celnej
 • Adrian Wilisz - menedżer w międzynarodowej firmie transportowej (LINK), specjalista ds. telematyki
 • mgr inż. Paweł Bukowski - specjalista systemów informatycznych zarządzania, trener

Partnerzy kierunku

Partnerem strategicznym kierunku i specjalności Koordynator Informacji Logistycznej jest firma MSPOS Sp. z o.o.  - http://www.mspos.pl MSPOS to przedsiębiorstwo o prawie 30 letniej historii i ugruntowanej pozycji na europejskim rynku teleinformatycznym zajmujące się wdrożeniami i serwisowaniem systemów usprawniających szeroko rozumiane procesy zarządzania przedsiębiorstwem. MSPOS to także złoty partner wdrożeniowy Microsoft. Porozumienie o uruchomieniu nowej specjalności zostało podpisane między MSPOS a Społeczną Akademią Nauk w czwartek 11.04.2019 w Łodzi podczas piątej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „AgileCommerce”. Ze strony partnera specjalności porozumienie podpisał dr Michał Sopiński Wiceprezes Zarządu MSPOS, a ze strony Uczelni prof. dr hab. Łukasz Sułkowski. Obydwie strony upatrują w porozumieniu korzyści, ale przede wszystkim projekt nowej specjalności stwarza wiele możliwości dla studentów SAN, którzy pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej Uczelni i specjalistów z MSPOS będą poznawać najnowsze rozwiązania i trendy w informatyce logistycznej.Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia


Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę 05 czerwca 2019 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze strony SAN umowę podpisał prof. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wspierany przez pracowników Katedry Gospodarki Elektronicznej SAN w Łodzi, czytaj więcej …