Studia I stopnia

Filologia japońska

Już od 450 zł za miesiąc

Program studiów obejmuje poza praktyczną nauką języka japońskiego (PNJJ), gramatykę praktyczną, gramatykę opisową, naukę pisma, kompozycję tekstu, konwersacje, interpretację tekstu pisanego, wykłady monograficzne, seminaria oraz przedmioty ukazujące współczesną Japonię w świecie.

Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie praktycznej nauki języka japońskiego, w ramach specjalności, studenci koncentrują się na wybranym aspekcie studiów, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej. Studenci maja możliwość uczestniczenia w wyjazdach integracyjnych, konkursach językowych, a także wyjazdach w ramach wymiany studentów do krajów europejskich i do Japonii.

Nauka języka rozpoczyna się od podstaw. Istnieje również możliwość utworzenia grupy, która posiada już podstawy tego języka.

Oprócz przedmiotów ogólnoakademickich, w programie kształcenia realizowane są następujące zagadnienia:

  • Praktyczna nauka języka japońskiego (sprawności zintegrowane, rozumienie tekstu pisanego, konwersacje, nauka pisma, wypowiedzi pisemne, gramatyka praktyczna i gramatyka opisową)
  • Wykłady (literatura japońska, historia Japonii, Japonia w świecie współczesnym, wstęp do językoznawstwa)
  • Seminarium licencjackie
  • Przedmioty specjalizacyjne: specjalizacja translatoryka - blok praktycznych zajęć (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), wstęp do przekładu, prawo i etyka w działalności zawodowej tłumacza
  • Przedmioty specjalizacyjne: specjalizacja nauczanie języka obcego - blok praktycznych zajęć, w tym podstawy psychopedagogiki, psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyka nauczania języka japońskiego, emisja głosu, prawo oświatowe

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.