Studia I stopnia

Filologia japońska

Już od 450 zł za miesiąc

Program studiów obejmuje w ramach praktycznej nauki języka japońskiego (PNJJ): gramatykę praktyczną, gramatykę opisową, naukę pisma, kompozycję tekstu, konwersacje, rozumienie tekstu pisanego, wykłady monograficzne, seminaria oraz przedmioty ukazujące współczesną Japonię w świecie.

Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie praktycznej nauki języka japońskiego, w ramach specjalności, studenci koncentrują się na wybranym aspekcie studiów, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej. Studenci maja możliwość uczestniczenia w wyjazdach integracyjnych, konkursach językowych, a także wyjazdach w ramach wymiany studentów do krajów europejskich i do Japonii.

Nauka języka rozpoczyna się od podstaw. Istnieje również możliwość utworzenia grupy, która posiada już podstawy tego języka.

Oprócz przedmiotów ogólnoakademickich, w programie kształcenia realizowane są następujące zagadnienia:

  • Praktyczna nauka języka japońskiego (sprawności zintegrowane, rozumienie tekstu pisanego, konwersacje, nauka pisma, wypowiedź pisemna, gramatyka praktyczna i gramatyka opisową)
  • Wykłady (literatura japońska, historia Japonii, Japonia w świecie współczesnym, wstęp do językoznawstwa) i zajęcia praktyczne (Źródła kultury japońskiej / Kultura artystyczna i estetyka Japonii)
  • Seminarium licencjackie
  • Przedmioty specjalizacyjne: specjalizacja translatoryka - blok praktycznych zajęć (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), wstęp do przekładu, prawo i etyka w działalności zawodowej tłumacza
  • Przedmioty specjalizacyjne: specjalizacja edukacja języka obcego - blok praktycznych zajęć, w tym podstawy psychopedagogiki, psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyka nauczania języka japońskiego, emisja głosu, prawo oświatowe

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.