Studia I stopnia

Filologia japońska

Już od 450 zł za miesiąc

Z uwagi na fakt, iż poziom inwestycji japońskich w Polsce stale wzrasta, absolwenci Japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie różnych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw Japonii.

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w:

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Japonistyka.