Już od 400 zł za miesiąc

 • Sieci komputerowe i systemy operacyjne
 • Projektowanie gier komputerowych
 • Technologie programowania

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie projektowania, eksploatacji i administracji sieci i systemów informatycznych. Studia koncentrują się na m.in.:

 • lokalnych sieciach komputerowych i infrastrukturze teleinformatycznej,
 • sieciowych systemach operacyjnych (w szczególności Linux oraz Windows),
 • sieciach bezprzewodowych, bezpieczeństwie systemów sieciowych.

Absolwenci przygotowani są do pracy w ośrodkach projektujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych.

W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu:

 • obsługi i podstaw administracji systemami operacyjnymi, w szczególności systemem Linux,
 • budowy systemów otwartych: typu Linux oraz systemów BSD,
 • sposobów licencjonowania systemów operacyjnych,
 • sposobów licencjonowania systemów operacyjnych,
 • podstaw administracji usługami katalogowymi, b
 • bezpieczeństwa i projektowania zabezpieczeń w systemach komputerowych,
 • tworzenia infrastruktury systemu informatycznego,
 • budowy systemu XWindow,
 • wstęp do programowania gniazd sieciowych oraz projektowania aplikacji KDE oraz Gnome,
 • wykorzystania aplikacji do zarządzania urządzeniami sieciowymi (w szczególności aplikacji niekomercyjnych),
 • tworzenia zaawansowanych aplikacji sieciowych.

 

Kończąc specjalność Sieci komputerowe i systemy operacyjne znajdziesz pracę, jako:

Przykładowe prace ze specjalności Sieci komputerowe i systemy operacyjne:

 • Implementacja serwisu internetowego z ofertami pracy w języku PHP
 • Strumieniowa transmisja wideo w sieciach bezprzewodowych
 • Inteligentna Sieć Bezprzewodowa oparta na rozwiązaniu firmy CISCO
 • System wspomagający zarządzanie pracą grupową na potrzeby realizacji projektów studenckich
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii sieciowych w sieci Uniwersyteckiej XXI wieku
 • Budowa urządzenia brzegowego w oparciu o dystrybucję BSD PFSENSE
 • Anteny mikropaskowe w seciach WLAN
 • Ukrywanie danych/Steganografia
 • Wdrożenie Active Directory z polisami bezpieczeństwa dla wybranego przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo sieci na poziomie routera brzegowego
 • Rozwiązania bezpieczeństwa styku LAN-Internet w oparciu o zintegrowaną architekturę CISCO Systems Safe na przykładzie zastosowań w instytucjach szkolnictwa wyższego
 • Next Generation SDH w teletransmisji sygnału telewizyjnego
 • Wdrożenie usługi Active Direcory w przykładowym przedsiębiorstwie
 • Implementacja usług WSUS, WDS, ADCS w sieci przedsiębiorstwa opartej na Active Directory
 • Oprogramowanie systemu wbudowanego przekaźników programowalnych do sterowania pracą kotła grzewczego
 • Implementacja QOS, na przykładzie urządzeń CISCO, w aspekcie wdrożenia usług VOIP na potrzeby SOHO\
 • Projekt elementów bezpieczeństwa w firmie z wykorzystaniem systemu CLEAROS
 • Rekonesans sieci bezprzewodowych - Wardriving
 • Implementacja protokołu IPv6 w oparciu o rozwiązania firmy CISCO
 • Raspberry Pi - miniaturowy komputer możliwości i zastosowanie
 • Aplikacja do śledzenia trasy samochodu
 • Zastosowanie protokołów routingu w zarządzaniu ruchem sieciowym w przykładowym przedsiębiorstwie
 • Wdrożenie rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa sieci komputerowych; Untangle Next Generation Firewall
 • Implementacja systemu bezpieczeństwa w sieciach małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ansible jako rozwiązanie automatyzacji procesów IT w wybranym przedsiębiorstwie
 • Wdrożenie w wybranym przedsiębiorstwie rozwiązania równoważenia obciążenia z wykorzystaniem systemu SAP_WEBDISPATCHER

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych do:

 • projektowania gier komputerowych,
 • budowy interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika (w szczególności zdalnych interfejsów, czyli aplikacji webowych),
 • projektowania grafiki i animacji (dwu i trójwymiarowych),
 • oraz wizualizacji danych i modeli (dwu i trójwymiarowych).

Zdobyte umiejętności studenci wykorzystują do realizacji własnych projektów - od prostych gier komputerowych lub aplikacji na urządzenia mobilne czy też witryn internetowych poczynając, do na zaawansowanych grach komputerowych z elementami VR i rozbudowanych portalach lub wortalach internetowych.

W trakcie nauki studenci rozwijają swoje umiejętności wykorzystania ogólnie stosowanych środowisk takich jak:

 • środowiska projektowania i programowania gier komputerowych (m.in.: Unity),
 • witryn i aplikacji webowych (np. DreamweaverJavaScriptHTML5CSS itp.),
 • edytory grafiki rastrowej i wektorowej 2D (np.: Adobe PhotoshopAdobe Illustrator lub Corel Draw),
 • programy do budowy aplikacji multimedialnych (prezentacji, multimedialnych encyklopedii, przewodników itp.),
 • programy do modelowania i tworzenia animacji w przestrzeni 3D (np.: 3D Studio Max lub Blender) oraz programów do przetwarzani innych mediów takich jak: dźwięk i wideo.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • projektowania gier komputerowych,
 • wykorzystania środowisk budowy witryn i portali internetowych,
 • budowy aplikacji multimedialnych (multimedialne encyklopedie, przewodniki, pomoce
  dydaktyczne itp.),
 • budowy i zarządzania witrynami i portalami internetowymi,
 • projektowania graficznego,
 • wykorzystania różnorodnych technologii grafiki komputerowej do wizualizacji swoich własnych wizji artystycznych,
 • tworzenia animacji i graficznych elementów interaktywnych stosowanych w komunikacji człowiek-komputer, grach komputerowych oraz w innych interfejsach graficznych i multimedialnych użytkownika systemów komputerowych i sieciowych (np.: witryny, portale i wortale),
 • podstawowych metod akwizycji i przetwarzania obrazu rastrowego w tym także metod przetwarzania zdjęć (nie tylko cyfrowych),
 • podstawowych metod akwizycji, przetwarzania i osadzania dźwięku w aplikacjach multimedialnych,
 • grafiki trójwymiarowej i wizualizacji obiektów przestrzennych,
 • składu komputerowego oraz związanych z tą problematyką zasad oraz metod tworzenia i aplikacji publikacji prostych (np.: plakatów) i złożonych (np.: broszur reklamowych).

Najbardziej zaangażowani i zainteresowani studenci mają szansę poznać tajniki budowy gier komputerowych oraz budowy wirtualnej rzeczywistości.

 

Kończąc specjalność Projektowanie gier komputerowych, aplikacji webowych i graficznych znajdziesz pracę, jako:

Kierunek dyplomowania „Aplikacje webowe i technologie grafiki komputerowej” lub „Projektowanie gier komputerowych, aplikacji webowych i graficznych”:

 • Projekt i implementacja front-end’u aplikacji sklepu internetowego w technologii Adobe Animate
 • Autorska aplikacja infografiki interaktywnej w technologii TypeScript oraz z wykorzystaniem biblioteki GoJS
 • Zastosowanie efektów specjalnych oraz technik montażu na przykładzie autorskiego filmu wideo
 • Przykładowe metody digitalizacji map – wykorzystanie technologii grafiki komputerowej w kartografii
 • Projekt materiałów multimedialnych dla celów kampanii społecznej poświęconej prowadzeniu aktywnego trybu życia
 • Komputerowe wspomagania projektowania na przykładzie projektów automatów do haftowania tkanin
 • Stanowisko do projektowania panoram sferycznych jako techniki wizualizacji 3D z wykorzystaniem obrazów cyfrowych 2D
 • Wykorzystanie panoramy obiektowej i fotografii produktowej w handlu elektronicznym
 • Reengineering witryny webowej na przykładzie firmy usługowo-handlowej
 • Oprogramowanie wspomagające pracę z komputerem dla osób niedowidzących – projekt witryny społecznościowej w technologii CMS
 • Analiza możliwości wykorzystania wybranych technologii grafiki komputerowej do projektowania katalogów klasycznych i multimedialnych
 • Analiza wykorzystania różnych technologii grafiki komputerowej do budowy gier – od prostych modeli dwuwymiarowych do wirtualnych światów 3D i gier sieciowych
 • Analiza możliwości wykorzystania wybranych technologii grafiki komputerowej do wykonania infografik animowanych.

Technologie programowania to specjalność, której celem jest ukierunkowanie studenta na projektowanie i implementację oraz – w dalszej kolejności – na testowanie, konserwację i administrowanie komponentami oprogramowania oraz systemami informatycznymi budowanymi w oparciu o te komponenty.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • tworzenia programów komputerowych w językach programowania niskiego i wysokiego poziomu,
 • programowania z wykorzystaniem stylu obiektowego i funkcyjnego,
 • budowania aplikacji wspierających działanie przedsiębiorstw, w tym:
  • systemów klasy CRM i CMS,
  • portali internetowych lokujących się w dziedzinie e-commerce,
  • aplikacji gromadzących i analizujących dane o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wspierających podejmowanie decyzji biznesowych.

Poznając te obszary zastosowań języków i platform programistycznych student będzie miał sposobność zapoznania się z następującymi praktycznymi zagadnieniami związanymi z implementacją systemów informatycznych:

 • tworzeniem oprogramowania w oparciu o modele wielowarstwowe,
 • tworzeniem oprogramowania z wykorzystaniem wzorców projektowych,
 • budową oprogramowania w oparciu o technologię Java Enterprise Edition (JEE),
 • programowaniem z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych zgodnych ze standardem JEE,
 • wykorzystaniem ram/szkieletów aplikacyjnych (ang. frameworks) zarządzających cyklem życia komponentów aplikacji, realizujących wzorzec Dependency Injection m. in. Google Guice oraz Springframework,
 • integracją komponentów oprogramowania z użyciem platformy Java,
 • projektowaniem i implementacją relacyjnych oraz sieciowych (grafowych) baz danych,
 • wykorzystaniem API, ram programowych oraz komponentów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM, ang. Object-Relational Mapping), m. in. Java Persistence API oraz Hibernate,
 • budową aplikacji WEB, w tym – wykorzystaniem technologii pozwalających na tworzenie
 • bogatych interfejsów użytkownika działających w oparciu o przeglądarkę internetową.

Kończąc specjalność Technologie programowania znajdziesz pracę, jako:

Kierunek dyplomowania „Technologie programowania”:

 • Automatyzacja procesów BackOffice z wykorzystaniem technologii RPA (Robotic Process Automation) na przykładzie autorskiego projektu
 • Projekt i implementacja autorskiej aplikacji dla urządzeń mobilnych w postaci gry komputerowej
 • Testowanie aplikacji – automatyzacja testów z wykorzystaniem framework’a Selenium
 • Implementacja wzorca projektowego Page Object Pattern w automatyzacji testów funkcjonalnych aplikacji webowej
 • Projekt i implementacja autorskiej aplikacji typu PWA (Progressive Web Applicaation) z wykorzystaniem frameworku Django
 • Autorski projekt, implementacja webowej aplikacji bazodanowej z wykorzystaniem technologii PHP oraz framework’a Symfony