Studia I stopnia

Informatyka

Już od 370 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

Na studiach pierwszego stopnia kierunku informatyka realizowane są następujące moduły:

Moduły/Przedmioty ogólnouczelniane

 • Język angielski
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Elementy socjologii/Podstawy psychologii/Podstawy filozofii (do wyboru)
 • Podstawy zarządzania/Podstawy ekonomii (do wyboru)

Moduły/Przedmioty z obszaru nauk podstawowych

W ramach tego modułu realizowane są przedmioty zawierające elementy: nauk technicznych i elektroniki, wybranych metod analizy i obliczeń, metod dyskretnych, statystyki, metod numerycznych i systemów wbudowanych.

Moduły/Przedmioty kierunkowe do wyboru

 • Oprogramowanie użytkowe
 • Inżynieria dokumentów elektronicznych
 • Interfejsy użytkownika
 • Projektowanie graficzne
 • Wykorzystanie wzorców w technologiach internetowych
 • Elementy programowania w językach skryptowych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Metody implementacji systemów informatycznych

 

 

Moduły kierunkowe

 • Podstawy programowania
 • Wstęp do informatyki
 • Algorytmy i złożoność
 • Architektura systemów komputerowych
 • Wybrane środowiska programowania
 • Sieci komputerowe
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Technologie internetowe
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Komputerowe wspomaganie nauczania
 • Bazy danych
 • Systemy operacyjne
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Systemy rozproszone
 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Komunikacja człowiek-komputer
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Ochrona danych i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Projekt własnego przedsięwzięcia
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa
 • Specjalizacyjny projekt grupowy
 • Praktyki zawodowe
 • Podstawy modelowania i symulacji komputerowej 

Wybrane zajęcia praktyczne

Wybrane zajęcia praktyczne realizowane na kierunku informatyka, obowiązkowe dla wszystkich specjalności to:

 • Podstawy programowania
 • Inżynieria dokumentów elektronicznych
 • Interfejsy użytkownika
 • Sieci komputerowe
 • Technologie internetowe
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Komunikacja człowiek-komputer

Zróżnicowanie przedmiotów następuje po wyborze specjalności, którą studenci wybierają w czasie trwania trzeciego semestru:

SIECI KOMPUTEROWE I SYSTEMY OPERACYJNE, wybrane przedmioty specjalizacyjne

 • Projektowanie okablowania strukturalnego
 • Administracja sieciami Linux
 • Sieci bezprzewodowe
 • Analiza ruchu sieciowego / Wymiarowanie w sieciach IP
 • Projektowanie zabezpieczeń sieci komputerowych
 • Projektowanie sieci komputerowych
 • QoS w sieciach IP / QoS w sieciach bezprzewodowych
 • Bezpieczeństwo w systemach sieciowych
 • Administrowanie usługami katalogowymi
 • Wykorzystanie aplikacji Open Source do zarządzania urządzeniami sieciowymi / Analiza wydajności sieci IP

PROJEKTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH, APLIKACJI WEBOWYCH I GRAFICZNYCH, wybrane przedmioty specjalizacyjne

 • Wybrane zastosowania grafiki komputerowej
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Techniki pozyskiwania i przetwarzania obrazu rastrowego
 • Podstawy przetwarzania filmów cyfrowych
 • Interakcja w aplikacjach multimedialnych
 • Projektowanie warstwy wizualizacyjnej gier komputerowych
 • DTP
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych
 • Animacja 3D
 • Projektowanie gier komputerowych

TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA, wybrane przedmioty specjalizacyjne

 • Programowanie funkcyjne
 • Programowanie i konfiguracja serwerów aplikacyjnych
 • Programowanie współbieżne
 • Projektowanie i programowanie z użyciem wzorców projektowych
 • Bazy danych i aplikacje
 • Systemy szkieletowe (JEE)
 • Programowanie na platformie Springframework
 • Mappery obiektowo-relacyjne (Hibernate)
 • Biznesowe systemy COTS
 • Systemy masowego przetwarzania informacji (Hadoop)

 UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.