Studia I stopnia

Grafika Projektowa i Multimedia

Już od 440 zł za miesiąc

Studia na kierunku Grafika są adresowane do wszystkich zainteresowanych przyszłą aktywnością artystyczną i projektową. Student zdobywa wiedzę oraz umiejętności warsztatowe i artystyczne, niezbędne w warunkach indywidualnego lub zespołowego projektowania, m.in. z zakresu: malarstwa, rysunku, podstaw kompozycji, grafiki warsztatowej i fotografii. Ponadto, uczy się projektowania graficznego, projektowania gier komputerowych, tworzenia wizualizacji, poznaje zasady stosowania i przeznaczenie grafiki wektorowej, bitmapowej, podstawy animacji dwu- i trójwymiarowej oraz zalet stosowania technik mieszanych.

Specjalności

MULTIMEDIA

 1. Interaktywna infografika
 2. Tworzenie stron internetowych i makiet aplikacji
 3. Publikacje elektroniczne - informatyka wydawnicza 
 4. Animacja komputerowa w reklamie
 5. Wizualizacja i grafika prezentacyjna 

GRAFIKA PROJEKTOWA

 1. Systemy identyfikacji i komunikacji wizualnej
 2. Grafika wydawnicza
 3. Plakat
 4. Projektowanie opakowań
 5. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów analogowych i cyfrowych
 6. Technologie druku analogowego i cyfrowego

Dlaczego warto?

 • Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i związanych z narzędziami cyfrowymi
 • Zajęcia odbywające się w nowoczesnych salach komputerowych, wyposażonych w pakiety oprogramowania graficznego bądź w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej
 • Możliwość uczestniczenia w kilkudniowych plenerach dydaktycznych już od pierwszego roku
 • W cykl studiów wpisane są zajęcia z posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi do tworzenia grafiki 2D i 3D, m.in. programy pakietu Adobe, 3Ds Max
 • Korelacja kształcenia ogólnoplastycznego i projektowego z kształceniem umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi – oprogramowaniem graficznym
 • Dostosowanie programu kształcenia w zakresie specjalności i w ramach poszczególnych przedmiotów do nowoczesnych trendów i potrzeb rynku pracy
 • Możliwość prezentacji swoich prac w instytucjach sztuki i kultury, współpracujących z Uczelnią

Wykładowcy-praktycy

 • prof. Tomasz Chojnacki
 • dr hab. Jakub Wróblewski
 • dr Jarosław Golanek
 • dr Marcin Krupski
 • dr Milena Romanowska
 • mgr Jagoda Krajewska
 • mgr Agata Moryto
 • mgr Katarzyna Koludo-Durkiewicz
 • mgr Irmina Kuzik

Partnerzy kierunku

Kierunek Grafika nawiązał trwałą współpracę z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. W galerii AOIA co najmniej 2 razy w trakcie roku akademickiego odbywają się wystawy prezentujące dorobek studentów i absolwentów Grafiki SAN w ramach poszczególnych pracowni kierunkowych. Do dzisiaj miały miejsce prezentacje pracowni fotografii, ilustracji, grafiki projektowej oraz podstaw kompozycji.

Galeria studencka

Agata Domżał
Anna Wysocka
Anna Wysocka
Karol Klainowski
Natalia Czopek
Jakub Rakowicz
Adrianna Michalska
Dagmara Juraszczyk
Anna Wysocka
Joanna Kowalska
Alan Bielecki
Magdalena Madany
Agata Domżał
Agata Domżał
Agata Domżał
Agata Domżał
Izabela Wiktor
Izabela Wiktor

Animacje studenckie

Autor: Mariusz Golis

Autor zbiorowy pod kierownictwem mgr Agaty Moryto oraz dr Piotra Michalaka