Studia I stopnia

Grafika

Już od 440 zł za miesiąc

Studia na kierunku Grafika są adresowane do wszystkich zainteresowanych przyszłą aktywnością artystyczną i projektową. Student zdobywa wiedzę oraz umiejętności warsztatowe i artystyczne, niezbędne w warunkach indywidualnego lub zespołowego projektowania, m.in. z zakresu: malarstwa, rysunku, podstaw kompozycji, grafiki warsztatowej i fotografii. Ponadto, uczy się projektowania graficznego, projektowania gier komputerowych, tworzenia wizualizacji, poznaje zasady stosowania i przeznaczenie grafiki wektorowej, bitmapowej, podstawy animacji dwu- i trójwymiarowej oraz zalet stosowania technik mieszanych.

Specjalności

MULTIMEDIA

 1. Interaktywna infografika
 2. Tworzenie stron internetowych i makiet aplikacji
 3. Publikacje elektroniczne - informatyka wydawnicza 
 4. Animacja komputerowa w reklamie
 5. Wizualizacja i grafika prezentacyjna 

GRAFIKA PROJEKTOWA

 1. Systemy identyfikacji i komunikacji wizualnej
 2. Grafika wydawnicza
 3. Plakat
 4. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów analogowych i cyfrowych
 5. Technologie druku analogowego i cyfrowego

GRAFIKA KOMPUTEROWA – PROJEKTOWANIE GIER I EFEKTÓW SPECJALNYCH

Świat znalazł się w centrum permanentnej rewolucji cyfrowej. Także w sferze sztuki  komputer i programy graficzne stały się powszechnie używanym narzędziem. W cyfrowym świecie otoczenie człowieka coraz szczelniej wypełniają skondensowane znaki, symbole i ikony. Przekaz myśli i idei uległ ekstremalnemu przyspieszeniu. Za tym wszystkim musi nadążyć również nauka, sztuka i współczesne projektowanie. Młodzi ludzie, którzy będą poszukiwać pracy, muszą być uzbrojeni we współczesny oręż jakim są umiejętności posługiwania się, często bardzo skomplikowanym oprogramowaniem graficznym, tworzenia grafiki 2d i 3d, wykonania animacji, zaprojektowania gry komputerowej, strony internetowej, katalogu lub logotypu. Otwieramy dla nich tą bardzo nowatorską specjalność, która łączy tradycję z najnowszą technologią.

Dlaczego warto?

 • Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i związanych z narzędziami cyfrowymi
 • Zajęcia odbywające się w nowoczesnych salach komputerowych, wyposażonych w pakiety oprogramowania graficznego bądź w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej
 • Możliwość uczestniczenia w kilkudniowych plenerach dydaktycznych już od pierwszego roku
 • W cykl studiów wpisane są zajęcia z posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi do tworzenia grafiki 2D i 3D, m.in. programy pakietu Adobe, 3Ds Max
 • Korelacja kształcenia ogólnoplastycznego i projektowego z kształceniem umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi – oprogramowaniem graficznym
 • Dostosowanie programu kształcenia w zakresie specjalności i w ramach poszczególnych przedmiotów do nowoczesnych trendów i potrzeb rynku pracy
 • Możliwość prezentacji swoich prac w instytucjach sztuki i kultury, współpracujących z Uczelnią

Wykładowcy-praktycy

 • prof. Tomasz Chojnacki
 • dr Jarosław Golanek
 • dr Marcin Krupski
 • dr Milena Romanowska
 • mgr Jagoda Krajewska
 • mgr Agata Moryto
 • mgr Katarzyna Koludo-Durkiewicz

Partnerzy kierunku

Kierunek Grafika nawiązał trwałą współpracę z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. W galerii AOIA co najmniej 2 razy w trakcie roku akademickiego odbywają się wystawy prezentujące dorobek studentów i absolwentów Grafiki SAN w ramach poszczególnych pracowni kierunkowych. Do dzisiaj miały miejsce prezentacje pracowni fotografii, ilustracji, grafiki projektowej oraz podstaw kompozycji.