Studia I stopnia

Grafika Projektowa i Multimedia

Już od 440 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Grafika są adresowane do wszystkich zainteresowanych przyszłą aktywnością artystyczną i projektową. Student zdobywa wiedzę oraz umiejętności warsztatowe i artystyczne, niezbędne w warunkach indywidualnego lub zespołowego projektowania, m.in. z zakresu: malarstwa, rysunku, podstaw kompozycji, grafiki warsztatowej i fotografii. Ponadto, uczy się projektowania graficznego, projektowania gier komputerowych, tworzenia wizualizacji, poznaje zasady stosowania i przeznaczenie grafiki wektorowej, bitmapowej, podstawy animacji dwu- i trójwymiarowej oraz zalet stosowania technik mieszanych.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat grafiki

 

 

                                                                                                      

Opiekun merytoryczny kierunku

prof. Grzegorz Chojnacki, gchojnacki@san.edu.pl 

                                                                                                                  

 

Specjalności

 • Multimedia
 • Projektowa

 

MULTIMEDIA

 1. Interaktywna infografika
 2. Tworzenie stron internetowych i makiet aplikacji
 3. Publikacje elektroniczne - informatyka wydawnicza 
 4. Animacja komputerowa w reklamie
 5. Wizualizacja i grafika prezentacyjna

 

GRAFIKA PROJEKTOWA

 1. Systemy identyfikacji i komunikacji wizualnej
 2. Grafika wydawnicza
 3. Plakat
 4. Projektowanie opakowań
 5. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów analogowych i cyfrowych
 6. Technologie druku analogowego i cyfrowego

Dlaczego warto?

 • Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i związanych z narzędziami cyfrowymi
 • Zajęcia odbywające się w nowoczesnych salach komputerowych, wyposażonych w pakiety oprogramowania graficznego bądź w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej
 • Możliwość uczestniczenia w kilkudniowych plenerach dydaktycznych już od pierwszego roku
 • W cykl studiów wpisane są zajęcia z posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi do tworzenia grafiki 2D i 3D, m.in. programy pakietu Adobe, 3Ds Max
 • Korelacja kształcenia ogólnoplastycznego i projektowego z kształceniem umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi – oprogramowaniem graficznym
 • Dostosowanie programu kształcenia w zakresie specjalności i w ramach poszczególnych przedmiotów do nowoczesnych trendów i potrzeb rynku pracy
 • Możliwość prezentacji swoich prac w instytucjach sztuki i kultury, współpracujących z Uczelnią

Wykładowcy-praktycy

 • dr Jarosław Golanek
 • dr Marcin Dziomdziora
 • dr Milena Romanowska
 • mgr Katarzyna Koludo-Durkiewicz

Partnerzy kierunku

 • Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
 • Dom Literatury w Łodzi
 • Muzeum Książki Artystycznej
 • WIST drukarnia offsetowa
 • European Media Group sp.z o.o. - organizator konkursu "Art of packaging"

Co po studiach?

Absolwenci kierunku Grafika są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy m.in. w charakterze projektanta graficznego lub pracownika korporacji medialnych (portale internetowe, telewizja, wydawnictwa multimedialne). Zdobyta wiedza i umiejętności warsztatowe pozwolą im zajmować się projektowaniem stron internetowych i makiet aplikacji, realizacją filmów reklamowych, wizualizacji i materiałów multimedialnych, tworzyć dowolne projekty graficzne wykonane technikami klasycznymi, cyfrowymi lub mieszanymi w zakresie grafiki wydawniczej, plakatu i systemów identyfikacji wizualnej. Będą mogli również wykorzystywać nabyte umiejętności w indywidualnej kreacji twórczej.

Miejscem pracy absolwentów kierunku Grafika mogą być:

 • instytucje kultury,
 • studia i agencje reklamowe
 • wydawnictwa, drukarnie, agencje graficzne,
 • firmy sektora IT,
 • klasyczne i nowe media.

Absolwent Grafiki może także podjąć samodzielną praktykę zawodową na rynku reklamy, projektowania graficznego i multimediów.