Studia I stopnia

Grafika

Już od 500 zł za miesiąc

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat grafiki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Milena Romanowska

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

UWAGA! Warunkiem rekrutacji na kierunek Grafiki jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Kandydat może zaprezentować swoje portfolio w trakcie spotkania z przedstawicielem Katedry Grafiki (dokumentację prac z dowolnej dziedziny sztuk plastycznych, np. fotografii, grafiki komputerowej, etc.).

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.