Studia I stopnia

Grafika komputerowa - projektowanie gier i efektów specjalnych

Już od 440 zł za miesiąc

Świat znalazł się w centrum permanentnej rewolucji cyfrowej. Także w sferze sztuki  komputer i programy graficzne stały się powszechnie używanym narzędziem. W cyfrowym świecie otoczenie człowieka coraz szczelniej wypełniają skondensowane znaki, symbole i ikony. Przekaz myśli i idei uległ ekstremalnemu przyspieszeniu. Za tym wszystkim musi nadążyć również nauka, sztuka i współczesne projektowanie. Młodzi ludzie, którzy będą poszukiwać pracy, muszą być uzbrojeni we współczesny oręż jakim są umiejętności posługiwania się, często bardzo skomplikowanym oprogramowaniem graficznym, tworzenia grafiki 2d i 3d, wykonania animacji, zaprojektowania gry komputerowej, strony internetowej, katalogu lub logotypu. Otwieramy dla nich tą bardzo nowatorską specjalność, która łączy tradycję z najnowszą technologią.

Student specjalności Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych począwszy od pierwszego roku studiów swoje działania w zakresie projektowania i kreacji artystycznej w głównej mierze opiera na technologii cyfrowej. Blok propedeutyki programów graficznych realizowany na I roku studiów pozwala na poznanie szerokiego wachlarza aplikacji komputerowych, które wspomagają kreację artystyczną i projektowaną w przestrzeni 2D jak i 3D. Wiedza zdobyta na tym roku studiów pozwala bezpiecznie wkroczyć w II rok studiów czyli świat swobodnego projektowania typograficznego (plakat, katalog, opakowania, strony www itp.) , projektowania postaci i lokacji w grach komputerowych, tworzenia animacji reklamowych, filmów animowanych 2D i 3D, czy też tworzenia post produkcyjnych efektów specjalnych w grach i w filmie. Przygoda roku drugiego rozpoczyna rok podsumowania czyli 3 rok studiów, w który studenci w większym wymiarze skupiają się na własnej kreacji, która ma być podsumowaniem ich edukacji na studiach pierwszego stopnia. Oczywiście i tu studenci zdobywają nową wiedzę z zakresu projektowania czy animacji postaci I VFX. W okresie wszystkich III lat studiów zdobywają wiedzę z zakresu historii ubioru , architektury co jest niezmiernie ważne w przypadku projektowania w ramach czasowych konkretnej epoki. Dodatkowo wiedzę tę uzupełniają wiadomości z zakresu historii grafiki i filmu. Tradycyjne ale bardzo istotne zagadnienia malarstwa i rysunku, w szerokim zakresie uzupełniane są o digital painting. Umiejętności te są bardzo istotne przy tworzeniu storybordu i concept artu. Na wszystkich zajęciach programowych specjalizacji student będzie zapoznawał się z zasadami kompozycji , gdyż ona stanowi o atrakcyjności i czytelności projektu graficznego i animacyjnego.

Dlaczego warto?

  • Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i związanych z narzędziami cyfrowymi
  • Zajęcia odbywające się w nowoczesnych salach komputerowych, wyposażonych w pakiety oprogramowania graficznego bądź w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej
  • W cykl studiów wpisane są zajęcia z posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi do tworzenia grafiki 2D i 3D, m.in. programy pakietu Adobe, 3Ds Max
  • Korelacja kształcenia ogólnoplastycznego i projektowego z kształceniem umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi – oprogramowaniem graficznym
  • Dostosowanie programu kształcenia w zakresie specjalności i w ramach poszczególnych przedmiotów do nowoczesnych trendów i potrzeb rynku pracy

Wykładowcy-praktycy

  • prof. Grzegorz Chojnacki
  • dr Marcin Dziomdziora
Galeria prac studentów

Prace studentów zostały wykonane pod opieką prof. Grzegorza Chojnackiego i dra Marcina Dziomdziory.

autor Sebastian Brasiak
autor Łukasz Włodkowski
autor Ola Komorowska
autor Grażyna Pietruszka
autor Sebastian Brasiak
autor Agnieszka Owczarek
autor Jan Burghardt
autor Jakub Knadel
auto Agnieszka Owczarek
autor Agnieszka Owczarek
autor Błażej Dolot
autor Agnieszka Owczarek
autor Karol Rogalski
autor Sebstian Brasiak