Studia I stopnia

Grafika komputerowa - projektowanie gier i efektów specjalnych

Świat znalazł się w centrum permanentnej rewolucji cyfrowej. Także w sferze sztuki  komputer i programy graficzne stały się powszechnie używanym narzędziem. W cyfrowym świecie otoczenie człowieka coraz szczelniej wypełniają skondensowane znaki, symbole i ikony. Przekaz myśli i idei uległ ekstremalnemu przyspieszeniu. Za tym wszystkim musi nadążyć również nauka, sztuka i współczesne projektowanie. Młodzi ludzie, którzy będą poszukiwać pracy, muszą być uzbrojeni we współczesny oręż jakim są umiejętności posługiwania się, często bardzo skomplikowanym oprogramowaniem graficznym, tworzenia grafiki 2d i 3d, wykonania animacji, zaprojektowania gry komputerowej, strony internetowej, katalogu lub logotypu. Otwieramy dla nich tą bardzo nowatorską specjalność, która łączy tradycję z najnowszą technologią.

Student specjalności Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych począwszy od pierwszego roku studiów swoje działania w zakresie projektowania i kreacji artystycznej w głównej mierze opiera na technologii cyfrowej. Blok propedeutyki programów graficznych realizowany na I roku studiów pozwala na poznanie szerokiego wachlarza aplikacji komputerowych, które wspomagają kreację artystyczną i projektowaną w przestrzeni 2D jak i 3D. Wiedza zdobyta na tym roku studiów pozwala bezpiecznie wkroczyć w II rok studiów czyli świat swobodnego projektowania typograficznego (plakat, katalog, opakowania, strony www itp.) , projektowania postaci i lokacji w grach komputerowych, tworzenia animacji reklamowych, filmów animowanych 2D i 3D, czy też tworzenia post produkcyjnych efektów specjalnych w grach i w filmie. Przygoda roku drugiego rozpoczyna rok podsumowania czyli 3 rok studiów, w który studenci w większym wymiarze skupiają się na własnej kreacji, która ma być podsumowaniem ich edukacji na studiach pierwszego stopnia. Oczywiście i tu studenci zdobywają nową wiedzę z zakresu projektowania czy animacji postaci I VFX. W okresie wszystkich III lat studiów zdobywają wiedzę z zakresu historii ubioru , architektury co jest niezmiernie ważne w przypadku projektowania w ramach czasowych konkretnej epoki. Dodatkowo wiedzę tę uzupełniają wiadomości z zakresu historii grafiki i filmu. Tradycyjne ale bardzo istotne zagadnienia malarstwa i rysunku, w szerokim zakresie uzupełniane są o digital painting. Umiejętności te są bardzo istotne przy tworzeniu storybordu i concept artu. Na wszystkich zajęciach programowych specjalizacji student będzie zapoznawał się z zasadami kompozycji , gdyż ona stanowi o atrakcyjności i czytelności projektu graficznego i animacyjnego.

Specjalności

Grafika komputerowa - projektowanie gier i efektów specjalnych - Profil na kierunku Grafika

 

Dlaczego warto?

  • Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i związanych z narzędziami cyfrowymi
  • Zajęcia odbywające się w nowoczesnych salach komputerowych, wyposażonych w pakiety oprogramowania graficznego bądź w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej
  • W cykl studiów wpisane są zajęcia z posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi do tworzenia grafiki 2D i 3D, m.in. programy pakietu Adobe, 3Ds Max
  • Korelacja kształcenia ogólnoplastycznego i projektowego z kształceniem umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi – oprogramowaniem graficznym
  • Dostosowanie programu kształcenia w zakresie specjalności i w ramach poszczególnych przedmiotów do nowoczesnych trendów i potrzeb rynku pracy