Studia I stopnia

Grafika komputerowa - projektowanie gier i efektów specjalnych

Już od 440 zł za miesiąc

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat grafiki

Zasady rekrutacji

UWAGA! W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek "grafika" studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, zasadność wyboru przez kandydata kierunku studiów, sprawdzana jest na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem uwzględniającej zainteresowania artystyczne w tym w zakresie grafiki, wraz z prezentacją portfolio (dokumentacji prac związanych z dowolną dziedziną z zakresu sztuk plastycznych np. fotografia, rysunek, projektowanie graficzne, komiks itd.). Zasady i procedury dotyczące rekrutacji na kierunek „grafika”, zostały określone w Uchwale Senatu SAN w Łodzi Nr 3 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019. 

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.