Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 370 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

Program kształcenia obejmuje:

 • Przedmioty ogólnouczelniane
 • Przedmioty kierunkowe
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Zajęcia terenowe

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Geodezyjne instrumenty pomiarowe
 • Geometria analityczna w geodezji
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe I
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe II
 • Grafika komputerowa AutoCAD
 • Rachunek wyrównawczy
 • Kartografia
 • Informatyka w geodezji i kartografii
 • Systemy informacji przestrzennej 
 • Zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji
 • Systemy informacji o terenie
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna / Higher geodesy and geodetic astronomy
 • Geodezja satelitarna / Satellite geodesy
 • Teledetekcyjne metody w kartografii środowiska
 • Prawo geodezyjne i budowlane
 • Ewidencja gruntów i budynków
 • Geodezyjna obsługa inwestycji / Geodezja miejska
 • Monitoring geodezyjny / Geodezja kastralna
 • Gospodarka nieruchomościami / Geodezja w gospodarce nieruchomościami
 • Wybrane zagadnienia geologii / Podstawy gleboznawstwa
 • Geodezja urządzeniowo-rolna i leśna / Kształtowanie obszarów wiejskich
 • Zarys budownictwa / Podstawy wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami
 • Zajęcia terenowe - geodezyjne pomiary szczegółowych I
 • Zajęcia terenowe - projekt inżynierski z geodezyjnych pomiarów szczegółowych II
 • Zajęcia terenowe, projekt inżynierski: geodezja inżynieryjna / geodezja katastralna
 • Seminarium – projekt inżynierski
 • Praktyki

 UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.