Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 420 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

Program kształcenia obejmuje cztery moduły przedmiotów:

  • moduł kształcenia ogólnego (m.in. prawo, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, języki obce)
  • moduł przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, grafika inżynierska)
  • moduł przedmiotów kierunkowych (wiedza z zakresu geodezji i kartografii)
  • moduł przedmiotów specjalnościowych do wyboru (w zakresie wybranej specjalności)

Wybrane zajęcia praktyczne

  • terenowe zajęcia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
  • zajęcia laboratoryjne w zakresie przetwarzania danych przestrzennych
  • praktyki terenowe w przerwach semestralnych