Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 360 zł za miesiąc

  • System miesięczny
  • System semestralny
  • System roczny

* Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie, które trwają 7 semestrów, co oznacza, że na ostatnim roku zapłacisz 5 rat.

  * Czesne płatne w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02.
** Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie, które trwają 7 semestrów. Czesne za ostatni semestr (semestr 7) w systemie 2-ratalnym nie jest rozbijany na 2 raty. 

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

* Czesne płatne jednorazowo za cały rok studiów do 25.09.
** Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie, które trwają 7 semestrów. Czesne za ostatni semestr (semestr 7) w systemie 1-ratalnym podlega promocji opłaty za semestr z góry - 100 zł.

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

 

Opłaty za studia

 

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

  • miesięczny system ratalny,
  • 2-ratalny system semestralny oraz
  • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.