Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 420 zł za miesiąc

Geodezja i kartografia to kierunek, po którym student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz specjalistycznych informacji z obszaru geodezji i kartografii. W programie studiów dominują praktyczne inżynierskie zajęcia, m.in. z zakresu pomiarów geodezyjnych, współczesnych metod i technik pomiarowych, systemów informatycznych, cyfrowego przetwarzania informacji, systemów informacji przestrzennej, geodezji inżynieryjnej, nowoczesnych technik kartograficznych i fotogrametrycznych, a także geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i projektowania rozwoju obszarów rolnych i leśnych. Studenci poznają również prawne podstawy funkcjonowania służb geodezyjnych i kartograficznych, działalności geodezyjnej w zakresie wykonawstwa geodezyjnego oraz zdobywają wiedzę prawną i ekonomiczną niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalizacje

 • Geodezja gospodarcza
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami

Dlaczego warto?

 • Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia inżynierskie w dziedzinie geodezji i kartografii w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć)
 • program kształcenia tworzono przy współpracy pracodawców, aby lepiej przystosować sylwetkę absolwenta do potrzeb i oczekiwań rynku pracy
  zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym
 • współpracujemy z firmami i instytucjami, w których można odbyć regulaminowe praktyki zawodowe
 • baza dydaktyczna obejmująca szereg specjalistycznych pracowni (laboratorium fizyczne i geodezji fizycznej, laboratoria informatyczne wyposażone w oprogramowanie, z którego korzysta większość ośrodków geodezyjnych w kraju) oraz poligon terenowy z dwufunkcyjną osnową pomiarową do ćwiczeń praktycznych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, a także nowoczesny sprzęt pomiarowy wysokiej klasy

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. inż. Stefan Przewłocki (SAN)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Pawłowski (SAN, Politechnika Łódzka)
 • dr inż. Cezary Toś (Politechnika Krakowska, SAN)
 • dr inż. Leszek Zielina (SAN, Politechnika Krakowska)
 • mgr inż. Jan Schnerch (Łódzki Ośrodek Geodezyjny, SAN)
 • mgr inż. Leszek Rogulski (SAN, Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Technikum Geodezyjne)
 • mgr inż. Michał Smagur (Łódzki Ośrodek Geodezyjny, SAN)
 • mgr inż. Marek Świątek (SAN, Pracownia Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi)

Partnerzy kierunku

W ramach kierunku, Uczelnia współpracuje ściśle z Łódzkim Ośrodkiem Geodezyjnym w zakresie praktyk zawodowych studentów, pozyskiwania informacji geodezyjnej, niezbędnej w procesie kształcenia i dyplomowania na kierunku, a także zatrudniamy specjalistów z ośrodka do prowadzenia zajęć na kierunku