Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 420 zł za miesiąc

Po studiach absolwenci mogą pracować w terenie w zawodzie inżyniera geodety lub w szeroko rozumianych działach administracji geodezyjnej, a także w innych działach administracji państwowej, gdzie może być niezbędna wiedza i umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej, takich jak statystyka, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami czy finanse publiczne. Istnieje również możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przetwarzaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej w sieci internetowej.

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i kartografia mogą podjąć naukę na studiach II stopnia na kierunku Geoinformatyka w SAN.

Zdobywane uprawnienia

  • studia przygotowują do zdobycia uprawnień zawodowych w zakresach zawodu inżyniera geodety