Powrót

Realizowane przedmioty

Finanse i rachunkowość– studia I stopnia:

Zajęcia ogólnouczelniane:

 • Język obcy (do wyboru)
 • Filozofia
 • Etyka
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Przedsiębiorczość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Technologie informacyjne
 • Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o sztuce

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Podstawy ekonomii
 • Makroekonomia
 • Metody ilościowe w zarządzaniu finansami
 • Rachunkowość
 • Prawo gospodarcze
 • Finanse
 • Ekonometria i badania operacyjne
 • Kalkulacje finansowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rynki finansowe
 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia

Przedmioty do wyboru:

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne / System ubezpieczeń społecznych
 • Sprawozdawczość finansowa / Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Rachunek kosztów / Cost Accounting 
 • Polityka finansowania przedsiębiorstwa / Strategie finansowania przedsiębiorstw
 • Metodyka badań w naukach finansowych / Wykład seminaryjno-metodologiczny
 • Komputerowe wspomaganie rachunkowości / Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstwa / Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem
 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Finanse zakładów ubezpieczeń / Kapitał finansowy banku komercyjnego
 • Rachunkowość międzynarodowa / Rachunkowość budżetowa

Specjalność Zarządzanie finansami:

 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Metody oceny zdolności kredytowej
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 • Zarządzanie finansami osobistymi
 • Kapitałowe ubezpieczenia emerytalne
 • Finanse przedsiębiorstw - warsztaty komputerowe

Specjalność Rachunkowość i Analiza Finansowa:

 • Ewidencja i sprawozdawczość MŚP
 • Podstawy rachunkowości podatkowej
 • Rachunkowość w podejmowaniu decyzji menedżerskich
 • Rachunkowość i finanse behawioralne
 • Zaawansowana analiza finansowa
 • Wirtualne przedsiębiorstwo w oparciu o system Symfonia

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

Praktyki dyplomowe

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.