Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 320 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

W trakcie studiów realizowane będą zagadnienia z następujących obszarów:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – student będzie się uczył następujących bloków tematycznych:
- Polityka finansowania przedsiębiorstwa,
- Finansowa ocena projektów rozwojowych,
- Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
- Finanse przedsiębiorstwa – warsztaty komputerowe

2. Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach – student będzie się uczył następujących bloków tematycznych:
- Metody analizy zdolności kredytowej
- Bankowość elektroniczna
- Finanse zakładów ubezpieczeń
- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

3. Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym – student będzie się uczył następujących bloków tematycznych:
- Strategie inwestycyjne na rynku giełdowym
- Rynki finansowe
- Zarządzanie portfelem papierów wartościowych
- Kalkulacje finansowe

4. Rachunkowość przedsiębiorstw – student będzie się uczył następujących bloków tematycznych:
- Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Analiza kapitału pracującego
- Rachunkowość międzynarodowa

5. Rachunkowość jednostek sektora publicznego - student będzie się uczył następujących bloków tematycznych:

- Metody rachunkowości
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Unormowania wewnętrzne rachunkowości w jednostkach sektora publicznego
- Rachunkowość budżetowa