Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 320 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

W trakcie studiów realizowane będą zagadnienia z następujących obszarów:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • Polityka finansowania przedsiębiorstwa,
 • Finansowa ocena projektów rozwojowych,
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 • Finanse przedsiębiorstwa – warsztaty komputerowe

Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach

 • Metody analizy zdolności kredytowej
 • Bankowość elektroniczna
 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym

 • Strategie inwestycyjne na rynku giełdowym
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie portfelem papierów wartościowych
 • Kalkulacje finansowe

Rachunkowość przedsiębiorstw

 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Analiza kapitału pracującego
 • Rachunkowość międzynarodowa

Rachunkowość jednostek sektora publicznego

 • Metody rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Unormowania wewnętrzne rachunkowości w jednostkach sektora publicznego
 • Rachunkowość budżetowa

 UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.