Studia I stopnia

Filologia angielska

Już od 390 zł za miesiąc

Realizowane przedmioty

  • Dla wszystkich specjalizacji: Przedmioty ogólnouczelniane: technologie informacyjne, język obcy (drugi), wstęp do socjologii lub przedsiębiorczość, podstawy prawa i ochrony własności intelektualnej;
  • Dla wszystkich specjalizacji: Blok przedmiotów kierunkowo – specjalnościowych: Praktyczna znajomość języka angielskiego PNJA (sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, wymowa, pisanie); przedmioty obejmujące językoznawstwo, kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych;
  • Dla specjalizacji translatorskiej: blok praktycznych zajęć (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), wstęp do przekładu, prawo i etyka w działalności zawodowej tłumacza;
  • Dla specjalizacji edukacja języków obcych: blok praktycznych zajęć, w tym podstawy psychopedagogiki, psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, prawo oświatowe;

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Wykorzystywanie dostępnych narzędzi IT w ramach specjalizacji translatorskiej (produkty dostępne online; również funkcjonowanie w grupie studenckiej poza regularnymi zajęciami w mediach społecznościowych)
  • Warsztaty pracy tłumacza (np. lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT; tworzenie podpisów filmowych)
  • Blok praktycznej znajomości języka angielskiego – ćwiczenia językowe: sprawności zintegrowane, wymowa, gramatyka praktyczna, pisanie.

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.