Już od 390 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

Specjalizacje

Dlaczego warto?

  • Pogłębienie na studiach I stopnia praktycznej znajomości języka angielskiego, do poziomu ‘C1’
  • Doskonale przygotowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Możliwość odbycia praktyk zawodowych w wybranych przez siebie instytucjach
  • Profesjonalna baza dydaktyczna
  • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość realizacji równolegle studiów z amerykańskim tytułem Master oraz spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami
  • Potwierdzeniem jakości kształcenia i siły naukowej kierunku Filologia angielska jest przyznanie w październiki 2011 roku przez MNiSW uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Wykładowcy-praktycy

dr Adam Bednarek – aktywny tłumacz, współpracujący z różnymi podmiotami gospodarczymi. Zajmuje się zarówno przekładem pisemnym jak i konsekutywnym, przekładem audiowizualnym, lokalizacją stron internetowych, oraz tłumaczeniami z zakresu języka medycyny oraz lotnictwa. Współpracuje z biznesem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym z zakresu IT, m.in. Fujitsu SAN Academy. Posiada także doświadczenie w tworzeniu projektów finansowanych ze źródeł europejskich, dotyczących studiów podyplomowych z zakresu komunikacji interkulturowej oraz lokalizacji.

dr hab. Przemysław Krakowian – specjalista z dziedziny testowania języka angielskiego jako języka obcego oraz autor rozwiązań informatycznych i programów komputerowych w postaci elektronicznego systemu wspierania oceniania w formie elektronicznego portfolio języka mówionego (IA EPSS), programów statystycznych do weryfikacji jakości testów papierowych (DataGrinder) i kontroli procesu oceniania w testach ekspresji ustnej (RaterGrinder). Posiada doświadczenie jako koordynator Egzaminu PNJA.

dr Halina Majer – posiada doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela poza uczelnią wyższą, w nauczycielskich kolegiach języków obcych (NKJO w Płocku, NKJO w Sieradzu), oraz w łódzkich szkołach różnego typu oraz podczas nadzoru nad studenckimi praktykami pedagogicznymi. Posiada stopień ‘nauczyciela mianowanego’ (nadany 01. 11. 2004 r.). Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej – w zakresie kwalifikacji podręczników szkolnych, recenzji merytorycznych i dydaktycznych, opiniowania programów nauczania oraz opiniowania środków dydaktycznych (mianowanie na funkcję rzeczoznawcy środków dydaktycznych – pismo MENiS z dn. 18. 10. 2002 r.)

dr Iwona Jankowska – specjalistka w zakresie pedagogiki, Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk, Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela i wykładowcy.

dr hab. Katarzyna Szmigiero – posiada doświadczenie zawodowe jako lektor i metodyk Centrum Językowego Berlitz oraz tłumacz.

dr Hanna Dziczek-Karlikowska – tłumacz przysięgły języka angielskiego i lektor języka specjalistycznego.

mgr Kamila Generowicz – posiada wieloletnie doświadczenie jako lektor języka angielskiego oraz w wykonywaniu tłumaczeń ustnych i pisemnych w języku włoskim i angielskim m.in. w firmie BG Tec Bergamo Tecnologie Sp. z o.o., Giska Group, Hewlett-Packard Global Business Center, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

mgr John Crust – posiada doświadczenie w pracy jako wykładowca języka angielskiego w szkołach i na kursach w krajach na całym świecie (m.in. w Czechach, Chinach, USA, Albanii), posiada doświadczenie w pracy jako dziennikarz m.in. w Los Angeles Herald Examiner.

Partnerzy kierunku

Współpraca pomiędzy Katedrą Języka Angielskiego i firmą FUJITSU
Społeczna Akademia Nauk stworzyła efektywną platformę porozumienia ze środowiskiem biznesowym przy tworzeniu wysokiej jakości dorobku naukowego oraz procesów edukacyjnych. Uruchomienie SAN FUJITSU ACADEMY – nowoczesnego i innowacyjnego połączenia szkolnictwa wyższego i nowoczesnego biznesu w obszarze wykorzystania doświadczenia sektora naukowego oraz gospodarczego. Społeczna Akademia Nauk stanowi gwarancję uzyskania kompetencji językowej – w językach angielskim i niemieckim - zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), wymaganych przez współczesnych pracodawców.

Mediateka