Już od 390 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii (w tym przygotowanie do nauczania języka angielskiego). Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

Specjalizacje

Dlaczego warto?

  • Pogłębienie na studiach I stopnia praktycznej znajomości języka angielskiego, do poziomu ‘C1’
  • Doskonale przygotowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Praktyki zawodowe w wybranych przez siebie instytucjach
  • Profesjonalna baza dydaktyczna
  • Projekty realizowane we współpracy z biznesem
  • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość realizacji równolegle studiów z amerykańskim tytułem Master oraz spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami
  • Potwierdzeniem jakości kształcenia i siły naukowej kierunku Filologia angielska jest przyznanie w październiki 2011 roku przez MNiSW uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Wykładowcy-praktycy

dr Adam Bednarek Od lat praktykujący tłumacz zajmujący się przekładem audiowizualnym, lokalizacją stron internetowych, oraz tłumaczeniami z zakresu języka medycyny oraz lotnictwa. Współpracuje z biznesem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym z zakresu IT, m.in. Fujitsu SAN Academy. Posiada także doświadczenie w tworzeniu projektów finansowanych ze źródeł europejskich, dotyczących studiów podyplomowych z zakresu komunikacji interkulturowej oraz lokalizacji.

dr Halina Majer Doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela poza uczelnią wyższą, zdobyte w okresach zatrudnienia w nauczycielskich kolegiach języków obcych (NKJO w Płocku, NKJO w Sieradzu), oraz w łódzkich szkołach różnego typu, podczas nadzoru nad studenckimi praktykami pedagogicznymi. Posiada stopień ‘nauczyciela mianowanego’ (nadany 01. 11. 2004 r.). Ma też wieloletnie praktyczne doświadczenie jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej – sporządzanie opinii podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, w zakresie języka angielskiego (mianowanie na funkcję rzeczoznawcy środków dydaktycznych – pismo MENiS z dn. 18. 10. 2002 r.)

Partnerzy kierunku

Współpraca pomiędzy Katedrą Języka Angielskiego i firmą FUJITSU
Społeczna Akademia Nauk stworzyła efektywną platformę porozumienia ze środowiskiem biznesowym przy tworzeniu wysokiej jakości dorobku naukowego oraz procesów edukacyjnych. Uruchomienie SAN FUJITSU ACADEMY – nowoczesnego i innowacyjnego połączenia szkolnictwa wyższego i nowoczesnego biznesu w obszarze wykorzystania doświadczenia sektora naukowego oraz gospodarczego. Społeczna Akademia Nauk stanowi gwarancję uzyskania kompetencji językowej – w językach angielskim i niemieckim - zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), wymaganych przez współczesnych pracodawców.

Mediateka