Studia I stopnia

Filologia angielska

Już od 390 zł za miesiąc

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii (w tym język biznesu i marketingu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenia dokumentów, przygotowanie do nauczania języka angielskiego). Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak komunikacja międzykulturowa, wiedza o mediach, translatoryka, zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu, komunikacja w biznesie.

Specjalizacje

 • Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
 • Translatoryka

Dlaczego warto?

 • Pogłębienie na studiach I stopnia praktycznej znajomości języka angielskiego, do poziomu ‘C1’
 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin nowocześnie rozumianej neofilologii, w tym języka biznesu, komunikacji międzykulturowej
 • Doskonale przygotowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych
 • Szeroki wybór oferowanych specjalizacji (wybieranych na I roku studiów)
 • Praktyki zawodowe w wybranych przez siebie szkołach i instytucjach
 • Profesjonalna baza dydaktyczna, m.in. pracownie oraz laboratoria językowe
 • Projekty realizowane we współpracy z biznesem
 • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość realizacji równolegle studiów z amerykańskim tytułem Master oraz spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami
 • Potwierdzeniem jakości kształcenia i siły naukowej kierunku Filologia angielska jest przyznanie w październiki 2011 roku przez MNiSW uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Wykładowcy-praktycy

Dr Adam Bednarek: Od lat praktykujący tłumacz zajmujący się przekładem audiowizualnym, lokalizacją stron internetowych, oraz tłumaczeniami z zakresu języka medycyny oraz lotnictwa. Współpracuje z biznesem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym z zakresu IT, m.in. Fujitsu SAN Academy. Posiada także doświadczenie w tworzeniu projektów finansowanych ze źródeł europejskich, dotyczących studiów podyplomowych z zakresu komunikacji interkulturowej oraz lokalizacji.

Dr Halina Majer: Doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela poza uczelnią wyższą, zdobyte w okresach zatrudnienia w nauczycielskich kolegiach języków obcych (NKJO w Płocku, NKJO w Sieradzu), oraz w łódzkich szkołach różnego typu, podczas nadzoru nad studenckimi praktykami pedagogicznymi. Posiada stopień ‘nauczyciela mianowanego’ (nadany 01. 11. 2004 r.). Ma też wieloletnie praktyczne doświadczenie jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej – sporządzanie opinii podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, w zakresie języka angielskiego (mianowanie na funkcję rzeczoznawcy środków dydaktycznych – pismo MENiS z dn. 18. 10. 2002 r.)

Mgr Karol Kurzejamski: Nauczyciel mianowany z 26- letnim stażem w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, z elementami języka specjalistycznego z zakresu prawa, ekonomii i medycyny. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego do wykonywania zawodu. Specjalizuje się w nauczaniu praktycznej znajomości języka ze szczególnym uwzględnieniem wymowy z akcentem BBC English i sprawności mówienia. Wieloletni tłumacz przysięgły języka angielskiego, współpracujący z przedstawicielami jednostek naukowych łódzkich szkół wyższych.

Partnerzy kierunku

Współpraca pomiędzy Katedrą Języka Angielskiego i firmą FUJITSU
Społeczna Akademia Nauk stworzyła efektywną platformę porozumienia ze środowiskiem biznesowym przy tworzeniu wysokiej jakości dorobku naukowego oraz procesów edukacyjnych. Uruchomienie SAN FUJITSU ACADEMY – nowoczesnego i innowacyjnego połączenia szkolnictwa wyższego i nowoczesnego biznesu w obszarze wykorzystania doświadczenia sektora naukowego oraz gospodarczego. Dodatkowym atutem programu są zajęcia prowadzone przez ekspertów delegowanych przez FUJITSU. Społeczna Akademia Nauk stanowi gwarancję uzyskania kompetencji językowej – w językach angielskim i niemieckim - zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), wymaganych przez współczesnych pracodawców. Największą zaletą programu jest GWARANCJA ZATRUDNIENIA, po osiągnięciu założonego poziomu umiejętności - językowych oraz praktyczno-zawodowych, nabytych w trakcie studiów.