Studia I stopnia

Filologia angielska

Już od 390 zł za miesiąc

Specjaliści z tytułem licencjata filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności. Są przygotowani do pracy w zawodach:

  • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

  • instytucjach biznesowych
  • organizacjach pozarządowych
  • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
  • turystyce
  • reklamie
  • administracji publicznej

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska w SAN lub w ramach interdyscyplinarnych studiów polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA) uzyskać amerykański dyplom Master of Science in Communication, równolegle z tytułem magistra.

Specjalizacja edukacja języka angielskiego jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie przygotowania absolwentów z podstaw nauczania języków obcych, nie przygotowuje jednak absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – załącznik nr 1 (Dz.U. 2019 poz. 1450)). Absolwent mając przygotowanie pedagogiczne może podjąć pracę w szkołach językowych, instytucjach oświatowych, kulturalnych i szkoleniowych. Absolwenci mogą zakładać i prowadzić szkoły językowe. Studia przygotowują do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia.

Zajęcia w bloku ‘Praktyczna nauka języka angielskiego’ (PNJA) doprowadzają studentów do poziomu odpowiadającego C1 (studia I stopnia) w skali ESOKJ, przygotowując do certyfikatu Cambridge Advanced (CAE).