Studia I stopnia

Filologia angielska

Już od 390 zł za miesiąc

Specjaliści z tytułem licencjata filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności. Są przygotowani do pracy w zawodach:

  • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
  • nauczyciela języka angielskiego (w różnych typach szkół, na różnych etapach kształcenia)
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

  • instytucjach biznesowych
  • organizacjach pozarządowych
  • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
  • turystyce
  • reklamie
  • administracji publicznej

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Filologia Angielska w SAN lub w ramach interdyscyplinarnych studiów polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA) uzyskać amerykański dyplom Master of Science in Professional Communication, równolegle z tytułem magistra.

Zdobywane uprawnienia

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej daje pełne uprawnienia do nauczania języka angielskiego (studia I stopnia: I i II etap kształcenia - szkoła podstawowa oraz edukacja przedszkolna; studia II stopnia: III i IV etap kształcenia - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia w bloku ‘Praktyczna znajomość języka angielskiego’ doprowadzają studentów do poziomu odpowiadającego C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia) w skali ESOKJ, przygotowując do certyfikatów, odpowiednio Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE).