Studia I stopnia

Film i sztuki audiowizualne

Już od 850 zł za miesiąc

Studia z zakresu filmu i sztuk audiowizualnych, realizowane na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem. Program studiów pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów artystycznych lub produkcyjnych, a także wyrabia umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Studia obejmują usystematyzowaną teoretyczna i praktyczna wiedzę o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych, a także dokładną orientację w problematyce technologii i techniki stosowanej w produkcji.

Kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej prowadzony jest w filii Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Specjalności

  • Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe 
  • Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
  • Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa 
  • Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa

Dlaczego warto?

  • w programie studiów położono nacisk na praktykę i wykształcenie zawodowe
  • zajęcia prowadzą wykładowcy i specjaliści z zakresu filmu, telewizji, teatru, reklamy i mediów, dzięki czemu studenci mają kontakt z doświadczonymi reżyserami, operatorami, aktorami i producentami.
  • studenci mają dostęp do profesjonalnej hali zdjęciowej i magazynu kostiumów, dzięki współpracy z wytwórnią filmową
  • SAN współpracuje z wieloma agencjami aktorskimi, co umożliwia studentom nawiązanie kontaktów zawodowych i zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego
  • dzięki wspólnemu dla wszystkich specjalności pierwszemu rokowi studiów, studenci mają uczą się wykonywania dwóch funkcji (reżyser/operator, aktor/reżyser, producent/reżyser), co jest dziś częstą praktyką
  • uczelnia dysponuje studiami i pracowniami do animacji komputerowej, montażu, nagrywania i opracowania dźwiękowego