Studia I stopnia

Film i sztuki audiowizualne

Już od 850 zł za miesiąc

Absolwent posiada kompetencje do pracy w kinematografii, telewizji, instytucjach artystycznych (domach kultury, biurach organizacji imprez, teatrach, itp.), agencjach reklamowych oraz domach produkcyjnych i mediowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają znaleźć pracę m.in. w:

  • profesjonalnych produkcjach filmowych, programach telewizyjnych, reklamach, teledyskach, klipach, dokumentach, reportażach, na stanowisku reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora w różnych gatunkach filmowo-telewizyjnych i w reklamie
  • instytucjach artystycznych, kinematografii i telewizji, na stanowiskach kierowniczych i programowych, w agencjach reklamowych i domach produkcyjnych na stanowiskach szefów produkcji, producentów, reżyserów i operatorów