O kierunku

Europeistyka to studia dla tych, którzy swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi relacjami europejskimi i światowymi, w tym administracji państwowej i samorządowej, a także w biznesie. Program studiów kładzie nacisk na analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym, prawnym i kulturowym, zachodzących na świecie. Ponadto, zajęcia dotyczą zagadnień związanych z procesami integracji europejskiej i zasadami funkcjonowania Zjednoczonej Europy.

Specjalności/ specjalizacjie

 • Administracja w UE
 • Media i komunikowanie w UE
 • Biznes i współpraca na rynku europejskim

Dlaczego warto?

 • Program nauczania i dobór wykładowców zostały ułożone tak, aby studenci mieli możność zapoznania się z funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym i nabyli umiejętności praktyczne
 • Nabytą wiedzę można wykorzystać w pracy w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach oraz zagranicznych firmach
 • Studenci biorą udział w licznych spotkaniach ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji
 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu
 • Wybrane moduły, np. komunikację międzykulturową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub negocjacje możesz realizować po angielsku

Wykładowcy-praktycy

 • Janusz Symonides – przewodniczący i członek jury nagrody UNESCO/Bilbao dla promocji kultury praw człowieka od 2008 roku, ekspert OBWE do spraw ludzkiego wymiaru 2002-2006; członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 2004-2007
 • Ryszard Piasecki – konsul generalny w Brazylii w latach 1994-1998 oraz ambasador Polski w Chile w latach 2009-2012.
 • Prof. Peter Przytula
 • Prof. Jan Woroniecki

Partnerzy kierunku

 • Instytut Europejski w Łodzi
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi (Przedstawicielstwo województwa łódzkiego w Brukseli)