Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 320 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

Program studiów obejmuje głównie przedmioty z zakresu:

  • teorii dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
  • nauczania praktycznego (warsztatów dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, warsztatów pisarskich, warsztatów PR),
  • dziennikarstwa nowomedialnego.

Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów humanistycznych: psychologia, socjologia, kultura języka, nauki o komunikowaniu. Kształcenie obejmuje przedmioty związane z dziennikarstwem i Public Relations – gatunki dziennikarskie, historia mediów, retoryka i erystyka, dziennikarskie źródła informacji, kształtowanie opinii publicznej, dziennikarstwo internetowe, marketing i reklamę, prawo prasowe. Ćwiczenia i warsztaty umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych dla dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego.

Wybrane zajęcia praktyczne

Cechą wyróżniającą studia jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe oraz zaangażowanie aktywnych zawodowo dziennikarzy i specjalistów PR. Zajęcia praktyczne, które dominują w programie proponowanych studiów to warsztaty z:

  • dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego, które prowadzą zawodowi dziennikarze oraz
  • warsztaty z PR, Kreowania wizerunku, Negocjacji i mediacji, Rzecznictwa prasowego, które prowadzą specjaliści od komunikowania społecznego i public relations.

Zajęcia praktyczne odbywają się w SAN oraz w redakcjach mediów partnerskich uczelni i instytucjach współpracujących z Akademią. Studenci mają także możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, ale także doskonalenia umiejętności praktycznych w czasie warsztatów prowadzonych przez zaproszonych dziennikarzy i PR-owców, w trakcie wyjazdów zagranicznych m.in. do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu.