Studia I stopnia

Dziennikarstwo/Nowe media

Już od 320 zł za miesiąc

Poprzez odbycie dużej ilości zajęć warsztatowych, praktyk, krajowych i międzynarodowych staży, student zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach nowych mediów lub specjalisty do spraw Public Relations. Treści programowe i profile nauczania na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują absolwentów do pracy w:

  • tradycyjnych i nowomedialnych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych
  • agencjach prasowych
  • agencjach reklamowych i PR
  • firmach wytwórczych i producenckich
  • działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji
  • jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej

Absolwenci są również przygotowani do tworzenia własnych mediów oraz prowadzenia działalności w zakresie dziennikarstwa i PR.

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „E-biznes i profesjonalna komunikacja”.