Studia I stopnia

Dziennikarstwo i Nowe media

Już od 330 zł za miesiąc

Poprzez odbycie dużej ilości zajęć warsztatowych, praktyk, krajowych i międzynarodowych staży, student zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach nowych mediów lub specjalisty do spraw Public Relations. Treści programowe i profile nauczania na kierunku Dziennikarstwo i nowe media przygotowują absolwentów do pracy w:

Absolwenci są również przygotowani do tworzenia własnych mediów oraz prowadzenia działalności w zakresie dziennikarstwa i PR.

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „E-biznes i profesjonalna komunikacja”.

Mediateka

dr Grzegorz Mnich na szczycie Mont Blanc
Warsztaty dziennikarskie w TVP3 Łódź
Praktyki dziennikarskie w Parlamencie Europejskim w Brukseli