Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 310  za miesiąc

Wybrane zagadnienia

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Organizacja i zarządzanie
 • Bezpieczeństwo europejskie i atlantyckie
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Specjalność - Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Podstawy systemu zwalczania terroryzmu
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa 

 

 

Specjalność – Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

 • Organizacja systemu ratowniczego w Polsce
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Centra zarządzania kryzysowego – organizacja i zadania
 • Bezpieczeństwo publicznej jako zadanie samorządu terytorialnego
 • Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
 • Obrona cywilna i ochrona ludności

 Specjalność – Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

 • Siły Zbrojne RP – struktura i organizacja
 • Współczesne wojny i konflikty zbrojne – istota i przyczyny
 • Misje pokojowe – rodzaje, istota i podstawy działania
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
 • Udział sił zbrojnych i jednostek specjalnych w minimalizowaniu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
 • Kierowane i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa i obronności

Wybrane zajęcia praktyczne

Nowoczesny program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy ze służbami mundurowymi, co umożliwia realizowanie zajęć w terenie, obozów szkoleniowych i wiele form rozwijania umiejętności praktycznych.

 • Zajęcia studyjne realizowane w jednostkach: Policji, Państwowej Straży Sił Zbrojnych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Praktyki w instytucjach bezpieczeństwa państwa
 • Staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS w instytucjach bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej
 • Łódzki Dzień Bezpieczeństwa Narodowego - doroczne spotkanie studentów SAN i służb mundurowych połączone z pokazami sprzętu i wyszkolenia
 • Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych w ramach Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego
 • Gry decyzyjne
 • Zajęcia informatyczne
 • Wyszkolenie strzeleckie

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.