Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 320 zł za miesiąc

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

  • Policji
  • Siłach Zbrojnych
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Straży Granicznej
  • Służbie Więziennej
  • Straży Miejskiej
  • Służbach i inspekcjach
  • administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
  • administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)
  • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
  • podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
  • organizacjach pozarządowych
  • ośrodkach doradczych

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.