Studia I stopnia

Architektura i urbanistyka

Już od 700 zł za miesiąc

Studia na kierunku Architektura i Urbanistyka kształcą w zakresie projektowania architektonicznego obiektów budowlanych i projektowania urbanistycznego. Program studiów obejmuje nabycie umiejętności projektowania obiektów o różnych funkcjach (od małych form architektonicznych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, różnych budynków użyteczności publicznej do architektury przemysłowej), wspomagane nauką historii i teorii architektury oraz urbanistyki, budownictwa i materiałoznawstwa, konstrukcji budowlanych, instalacji budowlanych, prawa techniczno-budowlanego, organizacji procesu projektowego i inwestycyjnego. Dużą wagę przywiązuje się do opanowania architektonicznych programów komputerowych aktualnie wymaganych przez pracodawców – wszystko po to, aby absolwent potrafił kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Kierunek Architektura prowadzony jest w filii Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Specjalności

 • Architektura z projektowaniem wnętrz
 • Architektura z projektowaniem terenów zieleni
 • Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne

Dlaczego warto?

 • Wszechstronne wykształcenie – techniczne i humanistyczne - oraz prestiż jaki łączy się z zawodem sprawia, iż architekci są poszukiwanymi pracownikami zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Umiejętności wyrażane za pomocą rysunku – projektowego oraz szkiców z natury - ułatwiają porozumienie, a co za tym idzie; zatrudnienie w krajach na całym świecie.
 • Absolwenci są przygotowani do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie:
  - wykonywania projektów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, dokonywania aranżacji wnętrz
  - kierowania zespołami projektującymi oprawę imprez masowych, wystaw, ekspozycji w przestrzeniach otwartych i zamkniętych
  - podjęcia pracy w urzędach samorządowych i rządowych; gmin, miast, powiatów i województw w zakresie architektury, budownictwa i planowania przestrzennego.
 • Studenci mają do dyspozycji pracownie kierunkowe: pracownię rysunku oraz pracownię projektowania wirtualnego obiektu budowlanego wyposażoną w specjalistyczne oprogramowanie.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. inż. arch. Miriam Wiśniewska
 • prof. dr hab Marcin Jarnuszkiewicz
 • dr inż. arch. Marta Sroczyńska
 • dr inż. arch. Maciej Czarnecki
 • dr inż. arch. Andrzej Romiszewski
 • dr inż. Nachwan Khair
 • dr inż. arch. kraj. Robert Zubkowicz