Studia I stopnia

Architektura i urbanistyka

Już od 700 zł za miesiąc

Absolwent inżynierskich studiów pierwszego stopnia, po odbyciu odpowiedniej praktyki projektowej i budowlanej oraz przystąpieniu do zawodowego egzaminu może wstąpić w szeregi członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej a następnie podjąć samodzielną pracę w zawodzie zaufania publicznego (tzw. zawodzie regulowanym) architekta i urbanisty.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka otwiera drogę do drugiego poziomu edukacji.

Absolwenci studiów na kierunku architektura i urbanistyka mogą podjąć pracę w:

  • pracowniach architektonicznych
  • wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej
  • pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych

a także pracować przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych oraz założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego.