Studia I stopnia

Administracja

Już od 300 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

Program kształcenia obejmuje:

 • Przedmioty ogólnouczelniane
 • Nauki podstawowe
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty specjalnościowe

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne:

 • Prawo administracyjne 1
 • Prawo administracyjne 2
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Ekonomia
 • Prawo cywilne z umowami w administracj
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Demografia
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Stanowienie prawa miejscowego
 • Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
 • Samorząd terytorialny w Europie
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Analiza orzecznictwa sądów w sprawach samorządowych
 • Administrowanie mieniem jednostki samorządu terytorialnego
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo do informacji i ochrony danych osobowych
 • Prawo zatrudnienia służb mundurowych
 • Prawo porządku publicznego w państwach UE
 • Prawo karne skarbowe
 • Podstawy kryminologii
 • Prawo wykroczeń
 • Prawne aspekty podejmowania, prowadzenia i przekształcania działalności gospodarczej
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych -
 • Prawo własności przemysłowej - konwersatorium
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstwa - konwersatorium
 • Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie-
 • Papiery wartościowe i ich funkcje w obrocie handlowym

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.