Kontakt do prowadzącej kursy/egzaminy

mgr Dorota Wieczorek – filolog rusycysta, lektorka języka rosyjskiego, opiekun kursów języka polskiego w SAN, egzaminator międzynarodowych egzaminów TELC (B1-B2) z języka rosyjskiego i z języka polskiego jako obcego, egzaminator maturalny, autorka platformy e-learningowej dla Społecznej Akademii Nauk z języka rosyjskiego oraz współautorka kursu on-line „Polski na studia” dla kandydatów na studentów SAN, a także autorka testów sprawdzających kompetencje językowe pracowników z języka rosyjskiego (projekt TestCV).

Specjalizuje się w nauczaniu języka rosyjskiego osób dorosłych i studentów oraz języka polskiego dla cudzoziemców z krajów słowiańskojęzycznych. Posiada duże doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów z języka rosyjskiego TELC (A1-B2), TRKI I-III, Porogovyj i Postporogovyj (A1-C1), język rosyjski w biznesie (B1-C1), maturalnych, doktoranckich oraz do egzaminów z języka polskiego „Polski na studia” B1/B2 a także do egzaminów na certyfikat polski. Od 2016 roku jest opiekunem kursów języka polskiego dla cudzoziemców kandydatów na studia w SAN.

Kontakt: dwieczorek@san.edu.pl.