Kursy językowe

W SAN poza obowiązkowym lektoratem językowym wpisanym w program studiów, możesz skorzystać z dodatkowych kursów podnoszących Twoje kompetencje językowe.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych dodatkowych kursów i egzaminów!

Jeśli jesteś naszym Studentem otrzymasz atrakcyjne zniżki!

 

PAMIETAJ! Rejestracja na język obcy dla pierwszego semestru z naboru 2020/21 będzie aktywna od 26.09.2020r. na stronie: multi.san.edu.pl

INTENSYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Lato 2020

Oferta kursów adresowana jest do słuchaczy w każdym wieku z minimalną znajomością języka angielskiego na poziomie A2. Atutem kursu są zajęcia prowadzone online w bezpośrednim kontakcie z lektorem za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Oznacza to pełną swobodę i komfort pracy z dowolnego miejsca.

Celem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się językiem w obszarach wspólnych dla życia zawodowego i prywatnego. Wymienione cele realizowane są w oparciu o kształcenie czterech sprawności: mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu. Program realizowany jest przez lektorów z dużym doświadczeniem w obszarze kursów językowych. Posiadają najlepsze oceny metodyczne w naszym zespole.

Wariant 1 - poziom A2
Kurs dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych z poziomu A2.

Wariant 2 - poziom B1
Kurs dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych z poziomu B.

Wariant 3 - poziom B2
Kurs dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych z poziomu B2.
Opcjonalnie dla zainteresowanych Wariant 2 i 3 można zakończyć uzyskaniem certyfikatu międzynarodowego TOEIC

Wariant 4 - certyfikat TOEIC
Certyfikat TOEIC [bez kursu]

Dla osób które zdecydują się na podejście do certyfikatu oferujemy dodatkowe 2h konsultacji dot. formy egzaminu TOEIC

TERMINY ZAPISU

 • 25 czerwiec
 • 28 lipiec
 • 25 sierpień

Cena kursu zawiera:

 • Dostęp do aplikacji MS Teams
 • 45h zajęć dydaktycznych z lektorem
 • Podręcznik do nauki
 • W przypadku podejścia do certyfikatu TOEIC po naszym kursie, uczestnik otrzymuje 2h dodatkowych konsultacji dot. formy egzaminu (w sumie 47h)

REZULTATY
Kandydat po ukończeniu kursu zdobędzie następujące umiejętności:

 • rozumienia i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w kontekście życia zawodowego i prywatnego wymagających sprawnego komunikowania się przy użyciu poprawnych struktur językowych
 • prowadzenia bezpośrednich konwersacji o charakterze towarzyskim i zawodowym
 • udzielania i uzyskiwania informacji na temat miejsc, ludzi i wydarzeń
 • wyrażanie opinii i sądów
 • możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu międzynarodowego - TOEIC

KORZYŚCI Z POSIADANIA CERTYFIKATU TOEIC

 • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji na studia
 • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji zawodowej
 • Pozwala na międzynarodowe wykorzystanie wyników testu (staże, uczelnie wyższe, instytucje międzynarodowe, zatrudnienie zagranicą)
 • Do zaliczenia lektoratu (na SAN: TOEIC zalicza cały lektorat wraz z egzaminem końcowym)
 • Do oceny potrzeb językowych
 • Do oceny postępów w nauce języka angielskiego
 • Egzaminy TOEIC zapewniają rzetelne, obiektywne i wiarygodne wyniki testów z języka angielskiego w odniesieniu do skali CEF (Poziomy Rady Europy).

KONTAKT W SPRAWIE ZAPISÓW
tel.: 42 664 66 56/57
tel.: 22 656 36 18

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • zapisanie się na kurs lub/i certyfikat TOEIC przez stronę: event.san.edu.pl
 • wypełnienie ankiety uczestnika • potwierdzenie zapoznania się z informacją o letnich kursach językowych SAN 2020
 • przelanie wymaganej opłaty na wskazane konto [ max. w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia]
 • rozwiązanie testu kompetencyjnego, na podstawie którego uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy.
  Test rozwiązują kandydaci, którzy zadeklarowali uczestnictwo w kursie z języka angielskiego [45h] lub w kursie angielskiego zakończonym egzaminem TOEIC. Kandydaci, którzy zdecydowali WYŁĄCZNIE podejście do certyfikatu TOEIC [bez udziału w kursie] - proszeni są o nierozwiązywanie testu.

Podstawą utworzenia grupy jest zgłoszenie się min. 10 kandydatów na dany poziom.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Opłatę należy przelać na konto podane poniżej w terminie do 3 dni od daty dokonania rejestracji.
  Konto do wpłat za kurs: Bank ING Bank Śląski IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 SWIFT: INGBPLPW
  W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko + opłata za letnią szkołę językową SAN 2020
 2. W ramach opłaty za kurs organizator zapewnia uczestnikowi podręcznik w formie elektronicznej, wszystkie materiały dydaktyczne oraz dostęp do aplikacji MS Teams.
 3. W ramach opłaty za egzamin TOEIC organizator zapewnia uczestnikowi podejście do certyfikatu we wskazanych przez Organizatora terminach. Najbliższe możliwe terminy egzaminu TOEIC znajdują się na stronie: http://multi.san.edu.pl/certyfikat-toeic
 4. Organizator zwraca wniesione opłaty za kurs w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby kandydatów do utworzenia grupy na danym poziomie.
 5. Uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu oraz w przypadku zapisania się i podejścia do egzaminu TOEIC także międzynarodowy certyfikat ETS.
 6. Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu lub/i egzaminu TOEIC kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.

dla Cudzoziemców

Kurs języka polskiego „POLSKI NA STUDIA ON-LINE” (1-15.10.2020)

Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk zaprasza cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim na intensywny kurs języka polskiego „POLSKI NA STUDIA on-line” ekspres.

Poziom: B1
Czas trwania: od 1.10.2020 r. do 15.10.2020 r.
Egzamin z języka polskiego: 16.10.2020 r.
Ilość godzin: 60
Organizacja kursu: zajęcia z lektorem w aplikacji TEAMS odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku
Cena kursu: 600 zł (w cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu na certyfikat B1)
Zapisy: www.event.san.edu.pl
Termin zapisów na kurs: do dnia 30.09.2020 r.
Kontakt: dwieczorek@san.edu.pl

Dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w SAN, którym pandemia koronawirusa uniemożliwiła dołączenie do kursu polskiego we wrześniu, którzy czekają na otrzymanie wizy lub zdecydowali się na studia w ostatniej chwili, korzystając z przedłużonego terminu rekrutacji, przygotowaliśmy specjalny ekspresowy kurs języka polskiego „Polski na studia” on-line. Na 60-godzinny kurs składa się 17 modułów tematycznych realizowanych na platformie LINGUA (w tym moduł powtórzeniowy i egzaminacyjny) oraz 15 godzin konwersacji z lektorem w aplikacji TEAMS.

Program kursu dostosowany jest do potrzeb studenta i obejmuje, oprócz tematyki ogólnej przewidzianej na poziomie B1, zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców, a także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • zapisanie się na kurs przez stronę: event.san.edu.pl
 • wypełnienie ankiety uczestnika kursu
 • potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie
 • przelanie opłaty za kurs w kwocie pełnej lub promocyjnej (zależnie od terminu zapisu)
 • rozwiązanie testu kompetencyjnego, na podstawie którego uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy
 1. Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej w terminie do 3 dni od daty zapisania się na kurs.

Konto do wpłat za kurs:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko kandydata + opłata za kurs języka polskiego ekspres.

 1. W ramach opłaty za kurs organizator zapewnia uczestnikowi dostęp do platformy LINGUA, aplikacji TEAMS oraz wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne.
 2. Uczestnik kursu jest zwolniony z opłaty za egzamin; koszt egzaminu dla uczestnika kursu wliczony jest w cenę kursu. Uczestnik kursu po zapisaniu się na kurs zostaje automatycznie zarejestrowany na egzamin z języka polskiego.
 3. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie, wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. nagła choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. O zwrot opłaty za kurs można się ubiegać do dnia 31.10.2020 r.
 4. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 wydany przez Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie w kontakcie z lektorem w aplikacji TEAMS, przerobienie wszystkich modułów kursowych na platformie LINGUA z wynikiem 60% oraz zdanie testu egzaminacyjnego z wynikiem minimum 60%.
 5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.

Kontakt w sprawie kursu (również w języku rosyjskim) - opiekun kursów języka polskiego: dwieczorek@san.edu.pl.

Kurs z języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

Cudzoziemców rozpoczynających naukę w SAN zapraszamy na intensywny kurs języka polskiego „Polski na studia”, przygotowujący do studiowania w języku polskim.

Program kursu dostosowany jest do potrzeb studenta i obejmuje oprócz tematyki ogólnej zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców, a na wyższych poziomach zaawansowania - także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Grupy na poziomie A0, A1, A2, B1, B2. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Ilość godzin kursu: 80.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • zapisanie się na kurs przez stronę: event.san.edu.pl
 • wypełnienie ankiety uczestnika kursu
 • potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie
 • przelanie opłaty za kurs w kwocie pełnej lub promocyjnej (zależnie od terminu zapisu)
 • rozwiązanie testu kompetencyjnego, na podstawie którego uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy
 1. Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej w terminie do 14 dni od daty zapisania się na kurs.

Konto do wpłat za kurs:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko kandydata + opłata za kurs języka polskiego.

 1. W ramach opłaty za kurs organizator zapewnia uczestnikowi podręcznik i wszystkie materiały dydaktyczne.
 2. Uczestnik kursu jest zwolniony z opłaty za egzamin; koszt egzaminu dla uczestnika kursu wliczony jest w cenę kursu. Uczestnik kursu po zapisaniu się na kurs zostaje automatycznie zarejestrowany na egzamin z języka polskiego.
 3. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie, wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. nagła choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. W przypadku zwrotu opłaty za kurs w udokumentowanych przypadkach losowych można się o nią ubiegać do dnia 30.09.2020 r.
 4. Uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego wydany przez Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie oraz zdanie egzaminu z wynikiem minimum 60%.
 5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Uwaga! Proszę podawać wyłącznie swój własny adres e-mail, a nie pośredników.
 6. Kontakt w sprawie kursu (również w języku rosyjskim) - opiekun kursów języka polskiego: dwieczorek@san.edu.pl

UWAGA! W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, informujemy, że kurs może zostać poprowadzony w formie online za pośrednictwem aplikacji TEAMS i platformy P@O. 

Informacje o logowaniu i dostępie do Microsoft Office 365 (w tym aplikacja Microsoft TEAMS) oraz do platformy PAO:

Egzamin z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 ma na celu potwierdzenie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada żadnego z wymaganych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego. Egzamin na poziomie B1 można składać w wybranym przez siebie terminie i ośrodku SAN (w Warszawie, Łodzi lub Krakowie). Zapisy na egzamin odbywają się tylko on-line przez stronę internetową SAN: www.event.san.edu.pl.

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 • zarejestrowanie się na egzamin przez stronę: www.event.san.edu.pl;
 • wypełnienie ankiety uczestnika egzaminu;
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z informacją o egzaminie;
 • przelanie opłaty za egzamin w terminie 14 dni po zarejestrowaniu się na egzamin.
 1. Terminy egzaminu (do wyboru dla kandydata):
 • 09.2020 r. (zapisy do 15.09.2020 r.)
 • 11.2020 r. (zapisy do 10.11.2020 r.)
 • 01.2021 r. (zapisy do 10.01.2021 r.)
 1. Koszt egzaminu to 250 zł.
 1. Opłatę za egzamin należy przelać na konto:

Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + opłata za egzamin z języka polskiego

 1. Organizator nie zwraca opłat za egzamin w przypadku nie stawienia się na egzamin z winy uczestnika. Jedynie w przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu z powodu wypadków losowych i po ich udokumentowaniu (np. choroba), uczestnik za zgodą organizatora może przystąpić do egzaminu w innym terminie i bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 1. Każdy uczestnik przystępujący do egzaminu otrzyma certyfikat z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, jeśli uzyska wynik minimum 60%. O wynikach egzaminu i dacie odbioru certyfikatów uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji na egzamin, nie później niż w terminie 14 dni od daty zdania egzaminu.
 2. Uczestnik, który nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez organizatora kursu, jednak nie później niż do 15.01.2021 r. i po wniesieniu dodatkowej opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 150 zł.
 3. Uczestnik egzaminu jest zobowiązany zgłosić się na egzamin z dowodem potwierdzającym jego tożsamość, tj. z paszportem, z dowodem wpłaty za egzamin i długopisem.
 4. Egzamin odbędzie się 22.09.2020 r. w Warszawie, Krakowie i w Łodzi o godz. 10.00. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu będą zamieszczone na stronie www.san.edu.pl. Wszelkie zmiany dotyczące egzaminu organizator będzie przekazywał uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail. Uwaga! Przy rejestracji na egzamin proszę podać wyłącznie swój prywatny adres e-mail, a nie adres pośrednika.
 5. Kontakt w sprawie egzaminu (również w języku rosyjskim): dwieczorek@san.edu.pl.
Kurs języka angielskiego „English for five” dla cudzoziemców rozpoczynających studia na kierunku Filologia angielska

Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zaprasza cudzoziemców rozpoczynających studia na kierunku Filologia angielska na intensywny kurs języka angielskiego „English for five”.

Kurs języka angielskiego ma intensywny charakter przygotowawczy. Adresowany jest do cudzoziemców rozpoczynających studia na filologii angielskiej. Program kursu dostosowany jest do potrzeb kandydata na anglistkę, pomaga wyrównać braki w gramatyce i leksyce, podnieść poziom językowy do poziomu biegłości, przygotować się do podjęcia studiów filologicznych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka angielskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem angielskim. W programie między innymi:

 • intensywne ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności językowe, wprowadzające w kontekst studiów filologicznych;
 • poszerzenie znajomości słownictwa;
 • rozwijanie sprawności mówienia;
 • usystematyzowanie i powtórzenie gramatyki,
 • uczestnicy kursu otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu wydany przez organizatora.

INFORMACJE O KURSIE

 • Czas trwania: 1.09.2020 r. - 22.09.2020 r.
 • Poziom: B1+/B2
 • Miejsce: SAN Warszawa
 • Ilość godzin: 80
 • Zajęcia odbywają się codziennie: od poniedziałku do piątku
 • Cena kursu: 1200 zł. Promocja!!! 600 zł przy zapisie do SAN do 15.07.2020 r.
 • Zapisy trwają do 28.08.2020 r.
 • Kontakt: dwieczorek@san.edu.pl

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • zapisać się na kurs przez stronę: www.event.san.edu.pl
 • wypełnić ankietę uczestnika kursu
 • potwierdzić zapoznanie się ze szczegółową informacją o kursie
 • przelać opłatę za kurs w kwocie pełnej lub promocyjnej (zależnie od terminu zapisu)

Zapisz się na kurs już dziś i skorzystaj z PROMOCJI nawet do 50%.