Opłaty

  • Opłata wpisowego: 500 zł

Opłata wpisowego jest:

  • dokonywana tylko raz w ciągu całych studiów i wnoszona w momencie składania dokumentów
  • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na seminarium, a następnie jego rezygnacji z podjęcia seminarium

Czesne

  • System 12-ratalny
  • System 2-ratalny
  • System 1-ratalny

Wpłaty

Opłatę wpisowego i czesne prosimy wpłacać na podany numer rachunku bankowego w wysokości zgodnej z umową.

PKO BP SA I Oddział w Łodzi 
NUMER KONTA: 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer albumu, z dopiskiem seminarium doktoranckie