Doktorat / PhD

Nauki o zarządzaniu i jakości

W tej sekcji znajdą Państwo aktualne oferty pracy w Społecznej Akademii Nauk.

Asystent / Doktorant (ZARZĄDZANIE, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE)

Asystent / Doktorant

(ZARZĄDZANIE, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE)

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa 

Społeczna Akademia Nauk we współpracy z Clark University Branch Campus in Poland, poszukują pracowników na stanowiska asystent/doktorant:

Dlaczego warto nas wybrać?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • posiadamy różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.
 • umożliwiamy rozwój naukowy - posiadamy uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości;
 • umożliwiamy awans zawodowy po zrobieniu doktoratu (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego)

Poszukujemy osób, które:

 • chciałyby prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych w prestiżowej uczelni niepublicznej w Polsce;
 • komunikują się dobrze w języku angielskim;
 • będą brać udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku
 • będą prowadziły prace badawcze, w tym związane z przygotowaniem doktoratu;
 • posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk technicznych (informatyka);
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją;

Prosimy o złożenie dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości, bezpieczeństwa narodowego lub nauk pokrewnych;
 • wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje naukowe – polskie i międzynarodowe z uwzględnieniem wystąpień na konferencjach)
 • CV