Opis i cele seminarium

 

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w obszarze metodologii badań w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Doktorat posiada wysoką wartość nie tylko w pracy naukowej, lecz również w pracy w biznesie i konsultingu, administracji publicznej, a także w polityce. Posiadanie stopnia doktora dla osób planujących karierę akademicką stanowi niezbędny etap rozwoju, a praktykom biznesu i ekspertom w obszarze konsultingu pozwala na wyróżnienie się w branży.         

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Wychodząc naprzeciw potrzebie ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz mając na uwadze, że wykształcenie magisterskie stało się na tyle popularne, że nie pozwala nawet najlepiej przygotowanemu absolwentowi na wyróżnienie się, nasza uczelnia od roku 2008 oferuje seminarium doktorskie, które przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Zobacz zasady postepowań doktorskich SAN.

Celem 2-letniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Absolwent seminarium otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: „Seminarium doktorskie w naukach o zarządzaniu i jakości.”

W trakcie seminarium realizowany jest program pozwalający na rozwój warsztatu naukowego w zakresie stosowania metod naukowych w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności organizacji badań naukowych, a także przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej. Dzieje się to między innymi poprzez zajęcia z metodyki badań jakościowych, ilościowych, tworzenia prac badawczych, oraz warsztatów tworzenia publikacji naukowych. Oprócz tego realizowany jest blok specjalizacyjny, w ramach którego słuchacz może rozwijać indywidualne zainteresowania naukowe i przygotowywać rozprawę doktorską w wybranej problematyce naukowej związanej z zarządzaniem. Indywidualne podejście zapewnia komfortowe warunki rozwoju kwalifikacji.

Seminarium doktorskie w Społecznej Akademii Nauk zapewnia znakomite warunki do rozwoju wiedzy i zapewnia kadrę wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.

Absolwenci seminarium i sylwetka absolwenta

Absolwent seminarium doktorskiego w naukach o zarządzaniu i jakości  wykazuje się:

  • wiedzą z dziedziny najważniejszych zagadnień i problemów nauk o zarządzaniu i jakości;
  • umiejętnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy problemów badawczych,
    a także umiejętności organizowania badań naukowych w obszarze organizacji;
  • przygotowaniem w tworzeniu i realizacji złożonych projektów mających na celu efektywne rozwiązywanie problemów badawczych;
  • biegłością i jasnością w wyrażaniu własnych poglądów oraz ich jednoznacznego przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów;
  • zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.