Doktorat / PhD

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis i cele seminarium

Informatyka jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową o bardzo szerokim zastosowaniu we współczesnym świecie. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów branży IT, w tym programistów, analityków, projektantów systemów informatycznych, absolwentów różnych specjalności kierunku Informatyka.

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Doktorat posiada wysoką wartość nie tylko w pracy naukowej, lecz również w biznesie i konsultingu, administracji publicznej, a także w polityce. Posiadanie stopnia doktora dla osób planujących karierę akademicką stanowi niezbędny etap rozwoju, a praktykom biznesu i ekspertom w obszarze konsultingu pozwala na wyróżnienie się w branży.         

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Wychodząc naprzeciw potrzebie ciągłego rozwoju wiedzy i  kwalifikacji oraz mając na uwadze, że wykształcenie magisterskie stało się na tyle popularne, że nie pozwala nawet najlepiej przygotowanemu absolwentowi na wyróżnienie się, nasza uczelnia oferuje seminarium doktorskie, które przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Celem dwuletniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) w trybie eksternistycznym. Zobacz zasady postepowań doktorskich SAN.

Opiekun merytoryczny

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. „IEEE Transactions on Cybernetics”, „International Journal of Neural Systems” oraz „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”.