Aktualności

Nowy kierunek studiów podyplomowych

« wróć

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami nowego kierunku studiów podyplomowych przygotowanego przez Społeczną Akademię Nauk we współpracy z jej licznymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego: Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku

Studia są przeznaczone dla:

  • nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
  • policjantów, kuratorów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocowych,
  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej,
  • liderów społecznych i wolontariuszy,
  • osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • osób legitymujących się wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, pragnących nabyć kompetencje specjalistyczne przydatne w pracy profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Program studiów oparty został o najaktualniejszą wiedzę i sprawdzone umiejętności metodyczne dla najefektywniejszego przeciwdziałania zaburzeniom zachowania, uzależnieniom i patologiom z uwzględnieniem holistycznego ujęcia człowieka w jego środowisku oraz integracji instytucjonalnych i pozasinstytucjonanych działań wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku można znaleźć na stronie: podyplomowe.san.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych studiów podyplomowych prosimy o kontakt z Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN: e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl; tel. 44 680 11 40